Matura próbna z Operonem – Język polski

Pierwszy dzień matur za nami. Mamy nadzieję, że 170 minut wysiłku umysłowego przyniesie efekty, jakich nasi tegoroczni maturzyści się spodziewają. Już drugi rok z rzędu egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch arkuszy, jeden to TEST, drugi to WYPRACOWANIE. W teście uczniowie musieli się zmierzyć z tekstem Andrzeja Markowskiego „Szablonowe określenia leksykalne”. Wypracowanie należało napisać na jeden z trzech zaproponowanych tematów:

  1. W jaki sposób można manifestować postawy patriotyczne? Rozwiąż problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu III części Dziadów Adama Mickiewicza, całego utworu i innego tekstu kultury.
  2. Czy praca gwarantuje człowiekowi szczęście? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz innych tekstów kultury.
  3. Zinterpretuj podany utwór – Noc w Jasmin Village Ludmiły Marjańskiej.