Spotkania uczniów klas patronackich z przedstawicielami PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

W programie klas patronackich o kierunku „elektryk” przewidziano szereg zajęć, warsztatów   i szkoleń, które pozwolą młodym ludziom poznać tajniki zawodu. Wśród takich  inicjatyw można wymienić spotkanie , które odbyło się w dniu 18.11.2021 r. w Zespole Szkół zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. Uczniowie klasy  4dk oraz 3idP uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. 

Spotkania prowadzone było przez doświadczonych pracowników  z działu HR  ( Human Resources ), którzy dzielili  się swoją wiedzą i doświadczeniem, opowiadając o blaskach i cieniach swojego zawodu, przedstawili zainteresowanym rodzaj zadań  i kompetencje potrzebne do wykonywania pracy. Wizyta pracowników Elektrowni Turów była doskonałą okazja, aby przybliżyć wymagania stawiane kandydatom klas patronackich ubiegającym się o pracę lub praktykę w firmie. Zostały przedstawione aktualne oferty pracy. Uczniowie uzyskali informację na temat przebieg procesu rekrutacji ponieważ jest  on na preferencyjnych zasadach dla słuchaczy , których zakład objął patronatem . Wszyscy uczestnicy  otrzymali drobne upominki w postaci plecaków z logiem PGE GiEK S.A.   

– Cieszymy się, że współtworzymy z PGE GiEK S.A.  tak ambitny projekt edukacyjny. To dla nas szczególnie ważne, że możemy zapewnić uczniom z naszego regionu wiedzę i doświadczenie, które przygotuje ich do wejścia na rynek pracy – mówi Adam Kałas koordynator projektu. – Oczywiście jeśli po zakończeniu edukacji część z absolwentów kierunku elektryk będzie chciała związać się z PGE GiEK S.A. stanie się to sukcesem pracy szkoły jak i społeczności lokalnej.