Dura lex, sed lex

Drodzy Uczniowie,

zgodnie z §36 ust. 2 Statutu Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a w szczególności:

pkt. 9) podporządkować się zaleceniom nauczycieli, zarządzeniom dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Rady Uczniów,

pkt. 11) nie korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrująco – odtwarzających w czasie zajęć lekcyjnych.

Przypominamy, że oba te zapisy są sprawą bezdyskusyjną, a w ostatnim czasie wielu uczniów łamie wspomniane regulacje, m.in. także tym, że wnoszą do sal lekcyjnych kurtki, które po wejściu do szkoły powinny być pozostawione w szafkach.  Informujemy zatem, że będziemy wyciągać konsekwencje nieprzestrzegania statutowych zapisów.

W przypadku braku przydzielonej szafki należy zgłosić się do kierownika gospodarczego Pani Grażyny Czapskiej urzędującej w gabinecie 46. Za przydzieloną szafkę nie jest pobierana opłata.