Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022

Drodzy Uczniowie, w zakładce  Egzamin zawodowy zamieszczone zostały listy zdających z terminami  i miejscem egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2022 oraz Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i… Continue Reading Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022

Erasmus – Media Today

Rozpoczął się tydzień międzynarodowej wymiany kulturowej młodzieży w ramach projektu Erasmus+. Celem wymian młodzieżowych jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi. Wymiany umożliwiają poznanie nowych kultur, podnoszenie i zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej… Continue Reading Erasmus – Media Today