Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. Może do niego przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej.

Egzamin poprawkowy przysługuje:

  • zdającym po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów w maju 2022 roku i żaden egzamin nie został im unieważniony,
  • zdającym z lat ubiegłych, którzy nie mają świadectwa dojrzałości i którzy przystąpili w maju 2022 roku do egzaminu/egzaminów z niezdanych przedmiotów obowiązkowych oraz do egzaminu dodatkowego (w sesji 2022 lub wcześniejszej).

W sesji poprawkowej absolwent nie może podwyższać wyniku egzaminu dodatkowego i zmieniać języka obcego.

Do 12 lipca należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu. Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia: