Zebrania z rodzicami

Drodzy Państwo, informujemy, że 15 września, tj. w czwartek odbędą się zebrania z rodzicami według następującego harmonogramu:

Klasy pierwsze spotykają się najpierw z dyrekcją szkoły w auli, po czym udają się na spotkanie z wychowawcą według harmonogramu:

1z (Liceum Ogólnokształcące o profilu zdrowotnym)      godz. 16:00 w auli

                                                                                                      z wychowawcą w sali 59                           

1t (Technikum obsługi turystycznej)                                    godz. 16:00 w auli

                                                                                                      z wychowawcą w sali 69

1c (Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej)                         godz. 16:30 w auli

                                                                                                     z wychowawcą w sali 18

1i (Technikum elektryczne)                                                    godz. 16:30 w auli

                                                                                                      z wychowawcą w sali 24

1d (Technikum informatyczne)                                               godz. 17:00 w auli

                                                                                                      z wychowawcą w sali 60

1o (Technikum urządzeń                                                         godz. 17:00 w auli

i systemów energetyki odnawialnej)                                    z wychowawcą w sali 12

Klasy starsze spotykają się z wychowawcami o godzinie 17:30 w podanych niżej gabinetach:

2z          sala 56

2i           sala 1

2oc       sala 23

2kd       sala 11

2ts        sala 13

3z          sala 22

3i           sala 2

3oc       sala 7

3kd       sala 17

3ts        sala 69

4zw       sala 4

4idP      sala 21

4tsk      sala 59

4ocP     sala 14

4diG      sala 3

4coG    sala 32

4stG      sala 58