Ubezpieczenie NNW uczniów

Szanowni Rodzice,
na rok szkolny 2022/2023 Rada Rodziców naszej szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w TUZ Ubezpieczenia. Wybrane zostały warianty ubezpieczenia:

 • ze składką 50 zł na sumę 40 tysięcy złotych (400 zł za 1 % uszczerbku)
 • ze składką 55 zł na sumę 45 tysięcy złotych (450 zł za 1 % uszczerbku)
 • ze składką 60 zł na sumę 50 tysięcy złotych (500 zł za 1 % uszczerbku)

Ubezpieczenie działa 24h/7 na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach Instrukcja Zakupu Ubezpieczenia: aby dokonać zakupu ubezpieczenia wystarczy wykonać przelew na wybraną kwotę 50 zł lub 55 zł lub 60 zł na wskazany poniżej numer konta w tytule podać imię i nazwisko dziecka. 

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

93 2490 0005 0000 4100 6105 9818
50 zł  lub 55 zł lub 60 zł 
W tytule imię nazwisko dziecka 

Polisa obowiązuję od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023

Wpłaty można dokonywać do 26 października 2022 r. 

Numery Polis:
Wariant 50 zł – POLISA SZK Nr 0026981
Wariant 55 zł – POLISA SZK Nr 0026951
Wariant 60 zł – POLISA SZK Nr 0026982

Lista osób ubezpieczonych będzie dostępna do wglądu po 26 października w sekretariacie szkoły.

 • Ogólne warunki ubezpieczenia  

 • Postanowienia dodatkowe do OWU
 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Wniosek o wypłatę świadczenia do 3 dni 
 • Jak zgłosić szkodę
 • Oferta
 • Jak zakupić ubezpieczenie
 • W razie jakichkolwiek pytań dot. oferty i sposobu zgłoszenia wniosku proszę dzwonić do opiekuna szkoły numer znajduje się na instrukcji zgłoszenia szkody. 

  Kontakt do Opiekuna Bielak Michał kom. 795-617-067 m.bielak@ubezpieczony.net.pl