Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania Nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. W Naszej szkole w dniach 12 – 16 września  odbył się „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Był on okazją, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić lokalną kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe zachowania zdrowotne. Akcja miała na celu wykluczyć  obiegowe i niesprawdzone opinie, mity internetowe lub wyniki pseudobadań  i przekazać wiarygodne materiały edukacyjne o zdrowiu. Formuła kampanii w Górniku przybrała różne formy. Przez cały tydzień wychowawcy wszystkich klas na swoich lekcjach wychowawczych prowadzili zajęcia profilaktyczne wykorzystując otrzymane materiały i scenariusze. Szkoła została rozplakatowana i wykorzystane zostały również ulotki z treściami dotyczącymi kampanii. Do wspólnych działań szkoły dołączyli przedstawiciele Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu przeprowadzając przez dwa dni z wybranymi klasami pogadanki tematyczne z prezentacjami multimedialnymi. W ostatnim dniu kończącym tydzień akcji kolejne klasy podczas trzech seansów filmowych miały wyświetlany materiał filmowy o szczepieniach. Podobne akcje odbywały się w innych polskich szkołach, gdyż inicjatorem przedsięwzięcia było Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Państwowy Inspektorat Sanitarny.