Administracja

Kadry: Karolina Buczek
Sekretariat dyr. szkoły: Mariola Osińska
Sekretariat ds. uczniowskich: Barbara Buzała
Główny księgowy: mgr Dorota Trębicka
Specjalista ds. księgowości: Jolanta Ołtarzewska
Kierownik gospodarczy: Grażyna Czapska