E-dziennik – pierwsze logowanie

Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu UONET+?

Aby użytkownik mógł zalogować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane użytkowników wprowadza do systemu:

 • administrator systemu – w przypadku pracowników szkoły,
 • sekretarz szkoły lub wychowawca oddziału – w przypadku uczniów i ich rodziców.

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

Zakładanie konta podczas pierwszego logowania do systemu

 1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, wprowadź adres strony startowej witryny systemu i na-ciśnij klawisz Enter.

Adres strony startowej witryny systemu przekazuje użytkownikom szkoła. Adres ten ma postać: https://uonetplus.vulcan.net.pl/[nazwa lokalizacji]

i jest wspólny dla wszystkich szkół obsługiwanych przez system, przy czym jedna lokalizacja systemu może obsługiwać pojedynczą szkołę, zespół szkół lub wiele szkół/zespołów w jednostce samorządu terytorialnego.

 • Na stronie startowej kliknij przycisk Zaloguj się – wyświetli się strona logowania do systemu.
 • W oknie logowania kliknij odnośnik Załóż konto.


 • W oknie Tworzenie konta wpisz swój adres e-mail, zaznacz opcję Nie jestem robotem, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

Należy wprowadzić ten sam adres e-mail, który został wcześniej wprowadzony do bazy systemu UONET+.

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynno-ści (np. przepisz kod z obrazka) i kliknij przycisk Zweryfikuj.

Zadanie do wykonania możesz zmienić za pomocą ikony .

 • Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji.


 • Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odnośnik do strony, na której będziesz mógł wprowadzić swoje hasło.

Jeśli wiadomości nie ma w głównym folderze skrzynki odbiorczej, przejrzyj inne jej foldery.

 • W oknie Aktywacja konta w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło wprowadź swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.


Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynno-ści i kliknij przycisk Zweryfikuj.

Wyświetli się strona Podsumowanie operacji z komunikatem o zmianie hasła.

 • Zamknij okno przeglądarki.

Logowanie do systemu UONET+

 1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i przejdź na stronę startową systemu UONET+.
 • Kliknij przycisk Zaloguj się
 • W oknie logowania wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

Jeśli jesteś zarejestrowany w bazie systemu UONET+, to zostaniesz przekierowany na swoją stronę star-tową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla Ciebie. Ze strony startowej możesz urucha-miać moduły, do których masz dostęp.

Strona startowa nauczyciela, z której można uruchomić moduł Dziennik.

Jeśli zapomnisz hasło, to na stronie logowania do systemu skorzystaj z odsyłacza Przywróć dostęp w celu utworzenia nowego hasła (konieczne jest wówczas przeprowadzenie podobnej procedury jak podczas zakładania konta).