Egzamin Zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:


Informator CKE – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012

Informator CKE – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

Informator CKE – Egzamin zawodowy Formuła 2019

Druk deklaracji przystąpienia do egzaminu formuła 2019

Wykaz zawodów i kwalifikacji oraz terminów egzaminów formuła 2012

Wykaz zawodów i kwalifikacji oraz terminów egzaminów formuła 2017

Wykaz zawodów i kwalifikacji oraz terminów egzaminów formuła 2019

Komunikat Dyrektora OKE w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie FORMUŁA 2012

Komunikat Dyrektora OKE w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie FORMUŁA 2017

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – formuła 2012, 2017.

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – formuła 2019

Komunikat w sprawie termiów egzaminu zawodowego Formuła 2019.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego Formuła 2012.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego Formuła 2017.

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa