Egzamin Zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:


Informator CKE – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012

Informator CKE – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

Informator CKE – Egzamin zawodowy Formuła 2019

Druk deklaracji przystąpienia do egzaminu formuła 2019


Wykaz przyborów do części praktycznej Formuła 2012 2017


Wykaz przyborów do części praktycznej Formuła 2019


Wykaz przyborów do części pisemnej Formuła 2019


Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego Formuła 2012.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego Formuła 2017.

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa