Kadra kierownicza

Dyrektor: mgr Marta Topolnicka
Wicedyrektor ds. wychowawczych: mgr Marzena Dygas-Glapińska
Wicedyrektor ds. dydaktycznych: mgr Wojciech Warszawski
Kierownik kształcenia praktycznego: mgr inż. Monika Chojnacka
Kierownik warsztatów szkolnych: mgr Adam Kałas