Ogłoszenia

W związku z przyznawaniem zapomóg z okazji Świąt Bożego Narodzenia
prosimy pracowników i byłych pracowników emerytów i rencistów o wypełnienie
druku: „Wniosek do Komisji Socjalnej ZSZiL w Zgorzelcu o przyznanie
zapomogi pieniężnej” i złożenie w sekretariacie szkoły, w terminie do dnia
30 listopada 2022 roku.

Druk można pobrać w sekretariacie szkoły.

Komisja Socjalna