Organizacja

Szanowni Państwo. Od 1 września 2017 roku w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Dziennik jest dostępny bezpłatnie dla każdego rodzica i ucznia. Umożliwia komunikację ze szkołą oraz bieżący wgląd w dane dziecka odnotowane w dzienniku przez nauczycieli. Frekwencja, oceny, sprawdziany, uwagi – wszystko pod ręką w jednym miejscu. UONET+ działa w każdej popularnej przeglądarce internetowej, nie wymaga instalowania na komputerze jakichkolwiek dodatkowych programów oraz umożliwia pracę na tabletach (z systemem Windows i Android). Rodzice i uczniowie nie będą mieć problemów z dostępem do e-dziennika, nawet jeśli nie posiadają nowoczesnego sprzętu. Pamiętajcie! E-dziennik to nie narzędzie kontroli, a świetny sposób na polepszenie komunikacji na linii szkoła – uczeń – rodzice. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można przekazywać do Szkolnego Administratora na adres: krzywonos@zszil.pl.

DZIENNIK VULCAN