PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA:

Przedmioty ogólnokształcące:

Polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Historia i społeczeństwo

Wiedza o społeczeństwie dla klas 2

Wiedza o społeczeństwie dla klas 3


Biologia – zakres podstawowy

Biologia – zakres rozszerzony

Chemia – zakres podstawowy

Chemia – zakres rozszerzony

Fizyka

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Religia

Przedmioty zawodowe elektroniczne:

Pracownia mikroprocesorów


Przedmioty zawodowe elektryczne:

Maszyny i urządzenia elektryczne

Instalacje elektryczne

Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych

Pracownia eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Przedmioty zawodowe praktyczne i moduły


Przedmioty zawodowe graficzne:


Przedmioty zawodowe informatyczne:

Przedmioty zawodowe turystyczne

Geografia turystyczna

Przedmioty ochrony środowiska

Pracownia ochrony środowiska

Monitoring środowiska