Rada Rodziców

Informujemy, że przewodniczącą Rady Rodziców jest Pani Anna Wiernicka. Konto Rady Rodziców: 10 1160 2202 0000 0002 9049 2150 (w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia)