OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

TUTAJ ->str.3
TUTAJ ->str.4
Dla klas czwartych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

Dla klas drugich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
Harmonogram egzaminów poprawkowych
uwaga
W tym miejscu znajdziesz harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2020/2021

HARMONOGRAM
Więcej na temat egzaminu poprawkowego w § 71 Statutu szkoły.
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej
uwaga
Informujemy, że pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej.

Egzamin poprawkowy przysługuje:
* zdającym po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów w maju 2021 r. i żaden egzamin nie został im unieważniony,
* zdającym z lat ubiegłych, którzy nie mają świadectwa dojrzałości i którzy przystąpili w maju 2021 r. do egzaminu/egzaminów z niezdanych przedmiotów obowiązkowych.
W sesji poprawkowej absolwent nie może podwyższać wyniku egzaminu dodatkowego. Zdający musi złożyć Dyrektorowi ZSZiL pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie do 12 lipca 2021 r.:
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
w terminie poprawkowym
.
Zdający nie może w sesji poprawkowej zmienić języka obcego.
Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021
uwaga
Informujemy, że uroczyste rozdanie świadectw odbędzie się w piątek o godzinie 9:00 w poszczególnych salach według następującego planu:
1co – sala 7
1dk – sala 1
1st – sala 69
1i – sala 2
1z – sala 24
2zwP – sala 4
2ocP – sala 14
2idP – sala 21
2tskP – sala 59
2wzG – sala 22
2coG – sala 32
2diG – sala 23
3co – sala 13
3st – sala 11

Materiały dla zdających - sesja czerwiec-lipiec 2021 r.
egzpottw
Drodzy Uczniowie,
wszystkich zdających egzamin w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. proszę o zapoznanie się z:
materiałami dla zdających, dotyczącymi procedury przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (link) = http://zszil.pl/dokumenty/ezawodowy/mat%20inf.pdf
oraz
wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, GIS oraz CKE dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w roku 2021 egzaminów zewnętrznych ( Wytyczne).

Dalsza część informacji w "Czytaj więcej".
Kurs prawa jazdy katetgoria B
Drodzy Uczniowie, w sali 65 można zgłaszać się na kurs prawa jazdy kategorii B, mamy tylko 10 miejsc, a rekrutacja trwa do 16 czerwca. Z kursem musi być zrealizowany staż. Sprawa dotyczy osób, które mogą już (ze względu na wiek) przystępować do wyżej wymienionego kursu.
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
szczepienia
Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.
Więcej informacji w czytaj więcej.
Worcation - twoje wakacje w Europamieście Görlitz-Zgorzelec
workation
Drodzy Uczniowie, zbliża się kolejna edycja letniego projektu - międzynarodowej wymiany młodzieży WORCATION, na którą stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V. serdecznie zaprasza młodzież w wieku 16-26 lat.
Worcation odbędzie się w dniach 31.07.-14.08.2021r. w Europamieście Görlitz-Zgorzelec.

Worcation oznacza twórczą, międzynarodową pracę w miejscu pamięci utworzonym na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A. Oferowane w ramach projektu warsztaty w zróżnicowany sposób umożliwiają wgląd w historię dzisiejszego miejsca pamięci. Przez dwa tygodnie uczestnicy i uczestniczki będą razem mieszkać i pracować, a także gromadzić wyjątkowe doświadczenia i budować więź w grupie. Uczestniczący w projekcie zaprezentują rezultaty pracy w grupach warsztatowych podczas uroczystego zakończenia projektu połączonego z upamiętnieniem ofiar II wojny światowej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 16-26 lat z Niemiec, Polski, Czech, Francji i Ukrainy. Językiem projektu jest język angielski, wymagana jest jego znajomość na poziomie komunikatywnym.
Opłata za uczestnictwo w projekcie wynosi 100,00€, co w 100% pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i warsztatów. Koszty podróży ponoszą uczestnicy projektu.
Zgłoszenia do 13 czerwca.
Więcej informacji na temat projektu i zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej https://worcation.eu/

Osoba do kontaktu:
Marta Wyspiańska
Referentin Bildung und Gedenkstätte /
Referentka ds. Edukacji i Miejsca Pamięci

MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V.
Verein für Erinnerung, Bildung, Kultur

Demianiplatz 40 | Koźlice 1
02826 Görlitz | 59-900 Zgorzelec
+49 3581 66 12 69
www.meetingpoint-music-messiaen.net
history@themusicpoint.net
"Podwórko Nivea"- każdy głos się liczy
nivea
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy bierze udział w akcji pn. „Podwórko Nivea”. W ramach projektu do wygrania jest wyjątkowy, retro-nowoczesny plac zabaw o wartości 250.000 tyś. złotych. Zachęcamy do oddawania głosów na wskazaną wyżej lokalizację. Aby oddać głos należy wejść na stronę https://podworko.nivea.pl/2021/lokalizacja/99-zgorzelec zarejestrować się i klikać.
Wakacje z WOT
wot
Informujemy, że w dniach 3-18 lipca 2021 r. 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej realizować będzie projekt "WAKACJE z WOT". Więcej informacji w czytaj dalej.
Dzień Dziecka w ZSZiL
1dd
Dzień Dziecka 2021 w Górniku już za nami. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście. W programie były gry w klasy, labirynt, gra w kapsle, skrócone lekcje i fotosesja. W tym dniu, jak zresztą w każdym innym, dobro dziecka jest najważniejsze. Uśmiech dziecka, tego małego, czy tego większego, zawsze wzbudza w nas dorosłych ciepłe uczucia. Niestety wśród nas są dzieci, które cierpią, dlatego w proteście przeciwko temu, że do polskich szpitali trafiają ci najsłabsi na skutek pobicia i maltretowania przez ludzi dorosłych dołączyliśmy się do akcji #HistoriaMisia. Życzymy Wam uśmiechu co dnia!

Dziękujemy Pani Kargol, Pani Lisickiej oraz naszym wspaniałym uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowania związane z obchodami Dnia Dziecka oraz akcją "Historia misia".
Harmonogram zajęć w Dniu Dziecka
uwaga
Informujemy, że jutro zajęcia lekcyjne będą odbywały się według następującego harmonogramu:
1 lekcja - 8.00 - 8.45
2 lekcja - 9.00 - 9.30
3 lekcja - 9.45 - 10.15
4 lekcja - 10.30 - 11.00
5 lekcja - 11.15 - 11.45
6 lekcja - 12.00 - 12.30
7 lekcja - 12.45 - 13.15
8 lekcja - 13.30 - 14.00