OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Praktyki zagraniczne Erasmus+ - konferencja podsumowująca
poderas
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizowanej przez Szkołę w ramach Programu Erasmus+ pierwszej edycji projektu pt. ”Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu”, we czwartek 13.06.2019 r. uroczystą konferencją podsumowano roczne działania projektowe.

W konferencji udział wzięli uczestnicy projektu oraz pozostali uczniowie klas praktykanckich, uczniowie klas drugich Technikum - docelowi uczestnicy przyszłorocznej edycji projektu, a także zaproszeni goście - Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński, Koordynator tegorocznej edycji projektu Pani Karolina Przybysz oraz Koordynator przyszłorocznej edycji projektu Pani Dorota Pawelska.

Konferencja podsumowująca składała się z dwóch części. W pierwszej z nich Koordynatorki projektu – Pani Karolina Przybysz oraz Pani Martyna Starzewska przybliżyły zgromadzonym główne cele projektu.
”Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu” to drugi, poza projektem międzynarodowej wymiany młodzieży pt. „Codzienne życie i kultura w Europie”, projekt realizowany przez Szkołę w ramach programu Erasmus+. Zagraniczne praktyki zawodowe mają na celu zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy podnosząc ich kompetencje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne w wymiarze europejskim. Cel ten został osiągnięty poprzez uczestnictwo 39 uczniów klas trzecich Technikum kształcącego w zawodach technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektryk, technik elektronik, technik ochrony środowiska oraz technik obsługi turystycznej w 4-tygodniowych praktykach w europejskich przedsiębiorstwach. Projekt swym zasięgiem obejmował dwa kraje – Włochy i Hiszpanię. Jego wartość przekroczyła 100 000 euro. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, pokrywających wszelkie koszty uczestnictwa: koszty szkoleń przygotowawczych, podróży, zakwaterowania, kieszonkowego, dojazdów do miejsc odbywania praktyki oraz programu kulturowego, który był okazją do zwiedzenia Włoch i Hiszpanii oraz poznania ich kultury. Partnerami projektu były firmy Mundus (Hiszpania) oraz YouNet i Uniser (Włochy) organizujące pobyt oraz nawiązujące kontakt z przedsiębiorcami przyjmującymi uczniów na praktykę. Podczas praktyk zagranicznych opiekę nad młodzieżą sprawowało ośmioro nauczycieli Szkoły: Pani Hanna Lech, Pani Jolanta Szymańska, Pani Wioletta Arcimowicz, Pani Małgorzata Słowińska, Pani Jadwiga Walczak, Pani Izabela Wochna, Pan Sławomir Hekert oraz Pan Waldemar Woźniak.
Udział w mobilności poprzedził szereg zajęć przygotowujących uczestników do wyjazdu. W ramach pierwszego ze szkoleń uczniowie przygotowali swoje CV w europejskim narzędziu Europass, służącym prezentowaniu kompetencji zawodowych w sposób ujednolicony dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Podczas zajęć językowych z języka angielskiego zawodowego powstały słowniczki branżowe, które uczestnicy mogli wykorzystać podczas mobilności. Ważnym elementem zajęć przygotowawczych było szkolenie interkulturowe mającego na celu przybliżenie uczestnikom zwyczajów i tradycji kraju goszczącego. Uczniowie skorzystali również ze wsparcia pedagogicznego.

Część pierwszą konferencji zakończyło rozdanie uczestnikom wydanych przez partnerów zagranicznych certyfikatów udziału w projekcie oraz dokumentów Europass Mobilność, potwierdzających zdobycie doświadczenia zawodowego w innym niż ojczysty kraju europejskim.

W drugiej części konferencji poszczególne grupy uczestników zaprezentowały relacje z praktyk zagranicznych w postaci filmów i prezentacji multimedialnych. Po ich obejrzeniu w klimat krajów śródziemnomorskich uczestnicy konferencji w pełni przenieśli się za sprawą poczęstunku składającego się z tradycyjnych potraw kuchni hiszpańskiej i włoskiej. Deser stanowiły natomiast niezrównane smakiem polskie wypieki przygotowane przez praktykantów. Podczas poczęstunku uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia wystawy wykonanych przez praktykantów zdjęć wspaniałych południowych krajobrazów. Wśród nich wspomnienia z realizowanych w ramach programu kulturowego wycieczek do Barcelony i Saragossy oraz Florencji i Wenecji.

Koniec realizacji bieżącego projektu zbiegł się z datą ogłoszenia przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wyników konkursu wniosków na kolejny rok. W gronie projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazła się również druga edycja naszego projektu pt. ”Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu 2”. Przygoda Górnika z Erasmusem+ trwać więc będzie nadal.