OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO
W dniu 30 sierpnia 2019 r. w godz. 12.00 -14.00 w sekretariacie Dyrektora Szkoły będą udostępniane zdającym wyniki egzaminu oraz będą wydawane świadectwa i dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

Udostępnienie powyższych informacji oraz wydanie dokumentacji innej osobie niż zdający może nastąpić wyłącznie po okazaniu upoważnienia, którego jeden egzemplarz dostarcza wcześniej do kierownika kształcenia praktycznego osoba upoważniająca, a drugi powinna mieć przy sobie osoba upoważniana.

Zasady udostępnienia do wglądu sprawdzonej pracy egzaminacyjnej zamieszczone są na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zakładce Egzamin zawodowy – Wgląd do prac egzaminacyjnych. Miejscem wglądu jest siedziba OKE we Wrocławiu.

Zdający, który nie zdał jednej lub obu części egzaminu może przystąpić do zdawania egzaminu po raz kolejny po złożeniu pisemnej deklaracji nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu ogłoszonym na stronie OKE we Wrocławiu.