OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Uroczyste Otwarcie Warsztatów Szkolnych
waeotwlogg
Dnia 20 września 2019 roku odbyło się Uroczyste Otwarcie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. W uroczystości uczestniczył Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński, przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy szkół oraz pracodawcy.
Warsztaty Szkolne ZSZiL powstały z inicjatywy Starosty Zgorzeleckiego Pana Artura Bielińskiego.
W budynku warsztatów powstały pracownie:
 PRACOWNIA WARSZTATOWA ROBÓT MURARSKO-TYNKARSKICH
 PRACOWNIA WARSZTATOWA MONTAŻU SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY
 PRACOWNIA DYDAKTYCZNA MONTAŻU SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY
 PRACOWNIA DYDAKTYCZNA ROBÓT MURARSKO-TYNKARSKICH
 PRACOWNIA DYDAKTYCZNA ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH
 PRACOWNIA WARSZTATOWA ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH
 PRACOWNIA WARSZTATOWA ROBÓT POSADZKOWO-OKŁADZINOWYCH
 MONTAŻU I EKSPLOATACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 PRACOWNIA DYDAKTYCZNA BADAŃ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 PRACOWNIA BADAŃ I OCHRONY ŚRODOWISKA LABORATORIUM
 PRACOWANIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
szatnie i sanitariaty dla uczniów, pomieszczenie socjalne dla uczniów oraz pokój nauczycielski.
W pracowniach warsztatowych uczniowie będą kształcić się w zawodach:
 technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 technik budownictwa,
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 technik informatyk
 technik elektryk
 technik elektronik
 technik ochrony środowiska
Koszt adaptacji budynku przy ZSZiL na warsztaty szkolne wyniósł 3.159.096,15 zł. Koszt doposażenia pracowni zawodowych, to: 1.087.606,27 zł
Kierownikiem nowopowstałych Warsztatów Szkolnych została Pani Monika Chojnacka.