OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
EGZAMIN ZAWODOWY – SKŁADANIE DEKLARACJI
egzpottw
Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. należy składać do kierownika kształcenia praktycznego (gabinet nr 45)
w nieprzekraczalnych terminach:

 Formuła 2017 (uczniowie klas 3c, 3i, 3t,3d):
– zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy – do 07.02.2020 r. *

 Formuła 2012 (uczniowie klas 4c, 4k, 4d, 4i, 4t, 4s oraz absolwenci):
– zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy w roku szkolnym 2019/2020 – do 22.02.2020 r. *
– ponowne przystąpienie do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r. – do 27.03.2020 r. *

Druk deklaracji do pobrania w gabinecie nr 45 oraz na stronie internetowej Szkoły w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY – link.
http://zszil.pl/viewpage.php?page_id=18

*Termin składania deklaracji wynika z Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku