OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Uwaga Konkurs!
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej „ADO” jest Biuro do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" z siedzibą w Warszawie 00-909, przy ul. Klonowa 2, tel. 261-870-825, mail: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Bobiński, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem: Biuro do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", ul. Nowowiejska 28A, 00-911 Warszawa, tel. 261-846-678, e-mail: gbobinski@mon.gov.pl.
3. Dane osobowe Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Dane Państwa przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
5. Przekazujący dane osobowe posiada:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie do ADO;
6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
8. ADO nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.