OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Wytyczne przeciwepidemiczne MEN, GIS i CKE dot. egzaminów zewnętrznych
wytyczne
W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, należy zapoznać się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w roku 2020 egzaminów zewnętrznych. Wytyczne zamieszczone zostały na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Link do wytycznych OKE