OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
WAŻNE! Odbiór świadectw dojrzałości i egzamin poprawkowy
swiadectwoMATURALNE
Szanowni Maturzyści, 11 sierpnia o godzinie 11.00 zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych. Świadectwa będą wręczane według poniższego porządku:
Klasa 3w – sala nr 69
Klasa 3z – aula
Klasa 4c – sala nr 23
Klasa 4dk – sala nr 17
Klasa 4 i – sala nr 2
Klasa 4 st – sala 18
Informujemy jednocześnie, że egzamin poprawkowy przysługuje absolwentowi, który przystąpił do wszystkich wymaganych egzaminów w czerwcu 2020 r., żaden z nich nie został mu unieważniony i co najważniejsze - nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej. W sesji poprawkowej absolwent nie może podwyższać wyniku egzaminu dodatkowego.
Zdający, któremu przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (Dyrektor szkoły) pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.). Formularz oświadczenia do pobrania znajduje się poniżej:


OŚWIADCZENIE
O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWYM


Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września 2020 r. o godzinie 14.00.