OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Stypendium dla uczniów Technikum
logo stypendia
Kto może złożyć wniosek:

Uczniowie / słuchacze szkół publicznych:
• technikum – uczeń co najmniej II klasy

Średnia ocen:
• z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,33 – w przypadku techników dla młodzieży

Kryteria dodatkowe:
• finalista turnieju lub olimpiady
lub
• średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie nie niższym niż 4,40 – w przypadku techników 4 i 5 letnich dla młodzieży.

Warunki udziału w Programie:
• uczeń / słuchacz jest zobowiązany do opracowania Planu Rozwoju Ucznia,
• uczeń słuchacz nie może pobierać innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
• wnioskodawca musi być w czasie składania wniosku oraz pobierania stypendium uczniem/słuchaczem w/w szkół publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie Województwa Dolnośląskiego
• stypendysta jest zobowiązany do udziału w Warsztatach dla stypendystów, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską.

Kwota stypendium: 4500 zł na rok szkolny (450 zł miesięcznie), wypłacana w III ratach

Stypendystą można być tylko raz w ramach całego Projektu.

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września 2020

Wnioski należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Edukacji
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław

Dokumenty do pobrania:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja/aktualnosci/artykul/dolnoslaski-program-pomocy-stypendialnej-dla-uczniow-szczegolnie-uzdolnionych-w-zakresie-przedmi/
Więcej informacji u Pani Agaty Biernackiej /gabinet nr 1/
Wypełnione wnioski prosimy dostarczyć do 14 września także do Pani Agaty Biernackiej, bez wypełnionej części VIII - X (Plan rozwoju ucznia)
Przykładowe tematy Warsztatów, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską:
• Wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Google (Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Google scripts itp.) w aktywności społecznej i pracy zawodowej
• Wykorzystanie portali społecznościowych, komunikatorów w kontekście cyber-bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu mowy nienawiści
• Zastosowanie narzędzi PREZI oraz innych narzędzi open source do tworzenia prezentacji, jako alternatywa dla klasycznej prezentacji multimedialnej
• Zastosowanie narzędzi do przechowywania danych w chmurze oraz platformy wymiany danych Slack, Trello
• Wykresy Gantt'a - officetimeline.com, Doodle i inne