OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Wycieczka "Dolnośląskie hydroelektrownie"
zaporaWycieczka po dolnośląskich elektrowniach rozpoczęła się od zwiedzenia zapory w Leśnej. Jest to najstarsza elektrownia wodna w Polsce. Wybudowana w latach 1901 - 1905 jako zbiornik retencyjny czyli zbiornik do gromadzenia wody w czasie ulewnych opadów w zlewisku rzeki Kwisa. Przy okazji wybudowano w tym miejscu hydroelektrownię o mocy 2,6 MW. Do dnia dzisiejszego wszystkie agregaty turbinowe i prądotwórcze są sprawne i wytwarzają prąd elektryczny. Kolejną budowlą hydrotechniczną była zapora w Złotnikach "młodsza siostra" zapory w Leśnej. Niestety ze względów modernizacyjnych nie można było wejść na koronę zapory. Zaoszczędzony w ten sposób czas można było wykorzystać na dokładniejsze omówienie drugiej pod względem wysokości zapory w Polsce czyli słynnej zapory w Pilchowicach, która została oddana do użytku w roku 1912. Zapora ma wysokość 62 m i długość w koronie równą 290 m, co odpowiada przybliżonej wielkości Titanica. Ostatnim elementem wycieczki był spacer do położonego w pobliżu najwyższego mostu kolejowego w Polsce. Usytuowany został około 40 m nad dnem zbiornika, co czyni go jednym z najwyższych mostów w kraju. Początkowo most wznosił się nad suchą doliną, która została zalana wodą po otwarciu w 1912 roku wspomnianej zapory w Pilchowicach. Pilchowicki most był w ostatnich czasach znany z planów wykorzystania go do kręcenia scen do filmu “Mission: Impossible 7”.

Zdjęcia na: Link