OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Od soboty maseczki obowiązkowe!
maseczka
Projekt rozporządzenia rady ministrów zakłada, że maseczki nie trzeba będzie nosić:
- na terenie lasów
- na terenie parku lub zieleńca
- na terenie ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego
- na plaży.

Projekt ten powstał jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o objęciu całej Polski żółtą strefą, nie wiadomo więc czy do soboty zwolnienie z nakazu noszenia maseczek w tych miejscach zostanie utrzymane.

Maseczkę można zdjąć podczas spożywania posiłków w restauracji, w celu komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą, w razie konieczności weryfikacji tożsamości oraz w celu spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.
Kto nie musi nosić maseczek:
- kierowca i pasażerowie samochodu, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z dziećmi do 4 lat albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie
- dzieci do 4. roku życia
- osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, pod warunkiem że ma zaświadczenie lekarskie, które to potwierdza
kierowca publicznego środka transportu zbiorowego, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający
osoba sprawująca kult religijny podczas jego sprawowania;
żołnierze
- osoby, których miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
- sędziowie, trenerzy oraz osoby uprawiające sport;
-osoby uprawiające jazdę konną;
- personel lotniczy przebywający w kabinie pilota.