OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Dziś Dzień Górnika
dp1
60 lat temu w Zgorzelcu powstało Technikum Górnicze. Od tej pory „Górnik” zaczął wrastać w świadomość ludzi. Istnienie tej szkoły nie wiązało się tylko z uczeniem zawodu i przygotowaniem do pracy. Tu przygotowywano do pracy w konkretnym zawodzie, uczono pracy na określonym stanowisku w konkretnie określonym miejscu. Na przestrzeni lat modyfikowano nazwę szkoły, następowały kolejne zmiany z zakresu kształcenia i typów zawodów, ale to nie zmieniało orientacji potocznej – zawsze był to „Górnik”. W 2009 r. szkole nadano imię Górników i Energetyków Turowa, jego przyjęcie to wielkie zobowiązanie, m.in. wobec kopalni i elektrowni. Wraz z nadaniem szkole imienia jasno określiliśmy jej misję, którą wyrażają słowa Thomasa Dekkera „Od nas zależy, jak wykorzystamy dary ziemi i jaki zostawimy na niej ślad”. Jesteśmy dumni z tego, że nasze Liceum i Technikum noszą imię Górników i Energetyków Turowa, dlatego dziś świętujemy razem z naszym Patronem Szkoły. Z tej okazji przekazujemy wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Wszystkim Barbarom - mnóstwo radości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.