OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Egzamin zawodowy
egzamin
W zakładce EGZAMIN ZAWODOWY zamieszczone zostały wykazy zdających z przypisanymi terminami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji styczeń-luty 2021 r. w obu Formułach, tj.
Formuła 2012: absolwenci szkoły
Formuła 2017: uczniowie klas 4c, 4d, 4k, 4i, 4t

Zakładka zawiera również:
Informatory CKE nt. egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w obu Formułach
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu
Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Zakładka EGZAMIN ZAWODOWY