OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
XXXVI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ - ETAP SZKOLNY
LOGO OWE
Tematyka Olimpiady obejmuje:

- ekologię klasyczną,
- wody i ich ochronę,
- gleby i ich ochronę,
- gospodarkę rolną i leśną,
- żywność i zdrowie,
- ochronę przyrody,
- ochronę powietrza,
- gospodarkę odpadami,
- promieniowanie, hałas i ochronę przed nimi,
- zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie.

Jednocześnie obowiązuje znajomość bieżących zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska publikowanych w prasie codziennej, emitowanych w radiu i telewizji.Literatura:

1. Ewa Pyłka Gutowska „Ekologia z Ochroną Środowiska”
2. Tomasz Umiński „Ekologia, Środowisko, Przyroda”
3. Kazimierz Stępczak „Ochrona i Kształtowanie Środowiska”
4. Henryk Wiśniewski, Grzegorz Kowalewski „Ekologia z ochroną i kształtowaniem
środowiska”

Dodatkowe informacje na temat Olimpiady, m.in. zakres wiedzy z poprzednich edycji dostępny jest na stronie internetowej organizatora: www.ekoolimpiada.pl

Finaliści i laureaci eliminacji szczebla centralnego zyskują prawo wstępu na wybrane uczelnie wyższe w kraju bez postępowania kwalifikacyjnego (lista uczelni dostępna na stronie internetowej olimpiady www.ekoolimpiada.pl).

Patronat nad olimpiada objęła Toyota Motor Poland.