OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Matura próbna z CKE
cke
Drodzy Maturzyści, w przyszłym tygodniu zaczynamy maraton ogólnopolskich matur próbnych z CKE. Przedstawiamy harmonogram organizacji egzaminów:

03.03.2021 r., godz. 9.00 - JĘZYK POLSKI
AULA - 3w, 4c, 4dk
sala 11 - 4i (od numeru 1 do 15)
sala 12 - 4i (od numeru 16 do 26) oraz 4t (od numeru 1 do 4)
sala 13 - 4t (od numeru 5 do 19)

04.03.2021 r., godz. 9.00 - MATEMATYKA
AULA - 3w, 4c, 4dk
sala 23 - 4i (od numeru 1 do 15)
sala 22 - 4i (od numeru 16 do 26) oraz 4t (od numeru 1 do 4)
sala 24 - 4t (od numeru 5 do 19)

05.03.2021 r., godz. 9.00 - JĘZYK ANGIELSKI
AULA - 4dk, 4i (od Pani Arcimowicz), 4t
sala 14 - 3w
sala 18 - 4c
sala 69 - 4i (od Pana Kazimierczaka)

Informacje na temat egzaminu z języka niemieckiego zostaną podane w późniejszym czasie.

Konieczne jest zastosowanie się do wytycznych epidemicznych, tj. m.in.:

* Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
* Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
* Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
* Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla. UWAGA! KALKULATORY I TABLICE ZAPEWNIA SZKOŁA.
* Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
* Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.
* Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

Prosimy także o to, byście czekając na egzamin nie tworzyli grup.

Do zobaczenia!