OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE sesja styczeń-luty 2021 r.
egzpottw
W dniu 1 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00 w sekretariacie Szkoły będą udostępniane zdającym wyniki egzaminu oraz będą wydawane świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

Udostępnienie powyższych informacji oraz wydanie dokumentacji osobie innej niż zdający może nastąpić wyłącznie po okazaniu upoważnienia, którego jeden egzemplarz zdający powinien dostarczyć wcześniej do Szkoły, a drugi egzemplarz powinna okazać przy odbiorze osoba upoważniona.
Wzór upoważnienia dostępny na stronie internetowej Szkoły:

http://www.zszil.pl/dokumenty/ezawodowy/upowa%C5%BCnienie.pdf

Zdający, którzy nie zdali jednej lub obu części egzaminu mogą przystąpić do zdawania tej części egzaminu po raz kolejny w sesji czerwiec-lipiec 2021 po złożeniu pisemnej deklaracji w terminie:
 do 8 kwietnia 2021 r. (Formuła 2012)
 do 8 kwietnia 2021 r. (Formuła 2017).


Wgląd do prac egzaminacyjnych:
Miejscem wglądu do prac egzaminacyjnych jest siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Zasady udostępnienia prac do wglądu zamieszczone są na stronie internetowej OKE we Wrocławiu w zakładce Egzamin zawodowy – Wgląd do prac egzaminacyjnych:

https://oke.wroc.pl/wglad-do-prac-egzaminacyjnych/