OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
PROGRAM INTERREG:
Logo Interreg
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

TUTAJ ->str.3
TUTAJ ->str.4
Dla klas czwartych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

Dla klas drugich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Worcation - twoje wakacje w Europamieście Görlitz-Zgorzelec
workation
Drodzy Uczniowie, zbliża się kolejna edycja letniego projektu - międzynarodowej wymiany młodzieży WORCATION, na którą stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V. serdecznie zaprasza młodzież w wieku 16-26 lat.
Worcation odbędzie się w dniach 31.07.-14.08.2021r. w Europamieście Görlitz-Zgorzelec.

Worcation oznacza twórczą, międzynarodową pracę w miejscu pamięci utworzonym na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A. Oferowane w ramach projektu warsztaty w zróżnicowany sposób umożliwiają wgląd w historię dzisiejszego miejsca pamięci. Przez dwa tygodnie uczestnicy i uczestniczki będą razem mieszkać i pracować, a także gromadzić wyjątkowe doświadczenia i budować więź w grupie. Uczestniczący w projekcie zaprezentują rezultaty pracy w grupach warsztatowych podczas uroczystego zakończenia projektu połączonego z upamiętnieniem ofiar II wojny światowej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 16-26 lat z Niemiec, Polski, Czech, Francji i Ukrainy. Językiem projektu jest język angielski, wymagana jest jego znajomość na poziomie komunikatywnym.
Opłata za uczestnictwo w projekcie wynosi 100,00€, co w 100% pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i warsztatów. Koszty podróży ponoszą uczestnicy projektu.
Zgłoszenia do 13 czerwca.
Więcej informacji na temat projektu i zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej https://worcation.eu/

Osoba do kontaktu:
Marta Wyspiańska
Referentin Bildung und Gedenkstätte /
Referentka ds. Edukacji i Miejsca Pamięci

MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V.
Verein für Erinnerung, Bildung, Kultur

Demianiplatz 40 | Koźlice 1
02826 Görlitz | 59-900 Zgorzelec
+49 3581 66 12 69
www.meetingpoint-music-messiaen.net
history@themusicpoint.net