OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
PROGRAM INTERREG:
Logo Interreg
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

TUTAJ ->str.3
TUTAJ ->str.4
Dla klas czwartych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

Dla klas drugich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
"MŁODOŚĆ - PIERWSZY KROK KU STAROŚCI"
06_2013
PROJEKT

Młodość- pierwszy krok ku starości


Założeniem projektu jest współpraca międzypokoleniowa pomiędzy młodzieżą,
a osobami starszymi.
Treść zawarta w podjętej współpracy ma inspirować do wnikliwych rozważań o roli seniorów w życiu młodszego pokolenia oraz roli jaką pełnią dla kraju, regionu, środowiska lokalnego i w rodzinie.

HASŁO PRZEWODNIE PROJEKTU – Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni

PATRONAT – Senator RP – Jan Michalski

PATRONAT MEDIALNY – ZINFO Zgorzelec – portal internetowy,

REALIZATOR - uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

ODBIORCY –
ludzie starsi zrzeszeni w instytucjach powiatu zgorzeleckiego

KOORDYNATORZY –
p.I.Wochna, p. M. Dygas-Glapińska

OPIS - Projekt „Mlodość- pierwszy krok ku starości” w istotny sposób powinien przyczynić się do zmiany widzenia seniorów, nie pozwoli na utrwalenie stereotypów, które łączą się
z osobami starszymi. Istotne jest, by w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej dawać szansę seniorom na aktywne włączanie się w nurt życia społecznego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego młodzieży na rzecz osób starszych.

Podczas realizacji projektu chcemy:
- przygotować seniorów do nowych dla nich form aktywności np. do samodzielnego posługiwania się urządzeniami typu: telefon komórkowy i komputer,
- nauczyć osoby starsze podstaw pierwszej pomocy oraz podstawowych elementów samoobrony,
- wzmocnić w świadomości młodzieży poczucie patriotyzmu oraz poszerzyć znajomość lokalnej historii,
- stworzyć partnerskie warunki dla powstawania inicjatyw międzypokoleniowych,
- upowszechnić program wspólnej pracy oraz zabawy,
- wspierać i propagować ideę aktywnego życia wśród seniorów,
- poprawić samodzielność osób starszych,
- podtrzymywać więzi społeczne i komunikację międzyludzką poprzez kontakty
młodzieży z seniorami,
- doprowadzić do lepszego poznania potrzeb seniorów przez młodzież,
- wzmocnić integrację międzypokoleniową.


Współpraca międzypokoleniowa seniorów z młodzieżą będzie polegać na:
- wspólnym uczestnictwie w warsztatach i szkoleniach,
- wspólnej wymianie doświadczeń, dzieleniu się wiedzą,
- angażowaniu seniorów w różne formy aktywności,
- konfrontacji dwóch światów i zderzenia dwóch kultur: młodego i starego,
- stworzeniu nowych międzypokoleniowych przyjaźni.


Główne spodziewane efekty projektu:
- młodzież nauczy się większego szacunku dla osób w podeszłym wieku, pozna ich zwyczaje i potrzeby,
- poszerzy się nowe umiejętności, wiedzę , zainteresowania osób uczestniczących
w projekcie,
- wzmocni się poczucie własnej wartości seniorów jak i młodzieży,
- uaktywni się i zwiększy samodzielność seniorów,
- wzmocni się integrację seniorów z młodzieżą,
- seniorzy nabędą wiedzę o współczesnym świecie (nowych technologiach,
tendencjach, stylu życia itp.),
- wzmocni się więź międzypokoleniowa, powstaną nowe przyjaźnie,
- uczestnicy projektu poznają nowe aktywne formy spędzania wolnego czasu.

KALENDARIUM REALIZACJI PROJEKTU:

I. LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2012 - opracowanie projektu

II. STYCZEŃ 2013 - Przeprowadzenie ankiety wśród osób starszych dotyczącej deklaracji udziału w poszczególnych warsztatach i miejsca realizacji spotkań

III. 21.01.2012r. – godz.10.30 - Konferencja otwierająca (omówienie zasad współpracy, zakresu obowiązków i odpowiedzialności za przydzielone zadania; przedstawienie harmonogramu projektu)

IV. STYCZEŃ – CZERWIEC - cykl warsztatów szkoleniowych i spotkań beneficjentów

1. SMS dziś niezbędny jest - podstawy obsługi telefonu komórkowego
/lider- p. J. Jonczyk
2. Seniorzy w Sieci - podstawy obsługi komputera
/lider- p. A. Nikolajczyk-Zyśk
3. Pierwsza pomoc jest niezbędna – podstawy pomocy przedmedycznej
/lider- p. W. Woźniak
4. Samoobrona to alternatywa dla Seniora - elementy samoobrony
/lider- p. A. Fedyczkowski
5. Lekturowanie to przyjemne zadanie - wspólne czytanie literatury
/lider- p. M. Toplnicka
6. Życie to nie teatr… - wspólne występy artystyczne
/lider- p. I. Wochna
7. Nasze życie to wasza historia - stworzenie zbioru opowiadań historycznych
/lider- p. K. Komsta-Trzebińska
8. Przeszłość to dziś – wystawa o zakątkach Zgorzelca
/lider- p. R. Kowalczyk

V. CZERWIEC 2013- konferencja podsumowująca projekt, przedstawienie efektów pracy, przedstawienie kroniki multimedialnej projektu