REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

progeCAD.pl_banner
 
Inspektor ochrony danych
Imię i Nazwisko: Rafał Wielgus
tel: 68 411 40 00
e-mail:iod@bhpex.pl
Punkt kontaktowy IOD ->
 
Kryptonim "EGIDA - 17"
egidalogo
W osiemdziesięciu dwóch jednostkach policji na terenie całego kraju odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-17. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Całość koordynował Główny Sztab Policji KGP.

Brali w nich udział policjanci oraz osoby mające stanowić uzupełnienie kadrowe jednostek policji na czas zagrożenia państwa, czyli rezerwy osobowe z zasobów właściwych terytorialnie wojskowych komend uzupełnień. Przez cały niedzielny dzień 17 września rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W Komendzie  Powiatowej Policji w Zgorzelcu do realizacji szkolenia w zakresie pierwszej pomocy zostali zaangażowani uczniowie ZSZiL w Zgorzelcu z klas "ratowniczych" pod opieką instruktora i ratownika Waldemara Woźniaka. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem i spotkały się ze sporym zaangażowaniem praktycznym uczestników szkolenia. Cieszy to , że nie tylko w powiecie, czy województwie została zauważona i doceniona praca i wolontariat uczniów naszej szkoły z klas zdrowotnych, ale odbiło się to również w kraju szerokim echem. Dla uczniów z popularnych "zetek" to wydarzenie jest na pewno nobilitacją i w pewnym stopniu uhonorowaniem i docenieniem ich pracy, umiejętności i wiedzy. Oby tak dalej.
Link

Link

Link

Link