OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Projekt „Zawodowcy na TAK”
plakatlogoa3
Projekt „Zawodowcy na TAK” to odpowiedź na indywidualne zapotrzebowanie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, w powiecie zgorzeleckim.

Projekt powstał w wyniku spotkań przedstawicieli powiatu zgorzeleckiego, dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu z reprezentantami Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. W wyniku wspólnej pracy wypracowano koncepcję partnerskiego projektu gdzie Liderem projektu jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego a Partnerem jest powiat zgorzelecki/Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.
Projekt „Zawodowcy na TAK” skierowany jest do uczniów jak i dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane płatne miesięczne staże zawodowe dla uczniów technikum u pracodawców na terenie województwa dolnośląskiego.
Zorganizowane zostaną również specjalistyczne kursy i szkolenia m.in.:
1. Kurs obsługi maszyn offsetowych
2. Warsztaty z pakietu programu Adobe Premiere
3. Kurs obsługi urządzeń drukarskich i maszyn fleksograficznych
4. Kurs programowania stron w języku informatycznym
5. Kurs uprawnień SEP 1 KW
6. Kurs obsługi koparko-ładowarki
7. Kurs spawania metodą MAG, MIG
8. Kurs obsługi wózka widłowego
9. Kurs obsługi turystycznej (przewodnik, pilot wycieczek)
10. Kurs obsługi barmańskiej / kelnerskiej
11. Warsztaty "Animatora czasu wolnego"
12. Zajęcia specjalistyczne(Fotografia w obiektach publicznych i sakralnych)
13. Zajęcia specjalistyczne(Studio projektowe i grafiki użytkowej)
14. Język angielski zawodowy
15. Laboratoria w ramach Uczelni wyższej
Projekt to wartość dodana również dla nauczycieli i obejmie ich wsparciem w postaci m.in. kursów i szkoleń, a także staży i studiów podyplomowych.
W projekcie zaplanowano także wyposażenie pracowni zawodowych dla kierunków Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej oraz Technik Ochrony Środowiska.
Projekt „Zawodowcy na TAK” realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Działania w ramach Osi Priorytetowej: X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 2 294 510,78 zł

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wraz z Zespołem Szkół zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w projekcie! :)