OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
XXXI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ – ETAP SZKOLNY
logo olimpiada wiedzy ekologicznej
We środę, 10 stycznia 2018 r. o godz. 9.40 w auli szkolnej odbędzie się
etap szkolny XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Do olimpiady przystąpić mogą uczniowie wszystkich klas liceum
i technikum zainteresowani tematyką ekologii i ochrony środowiska.
Zapisy przyjmują p. Elżbieta Bochno oraz Martyna Starzewska
do dnia 8 stycznie 2018 r.Do eliminacji stopnia wojewódzkiego zakwalifikowanych zostanie trzech najlepszych uczniów, którzy uzyskają wynik min. 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym czyli 40 pkt.
Finaliści i laureaci eliminacji szczebla centralnego zyskują prawo wstępu na uczelnie wyższe w kraju, bez postępowania kwalifikacyjnego (lista uczelni dostępna na stronie internetowej olimpiady).
Tematyka Olimpiady obejmuje:

- ekologię klasyczną,
- wody i ich ochronę,
- gleby i ich ochronę,
- gospodarkę rolną i leśną,
- żywność i zdrowie,
- ochronę przyrody,
- ochronę powietrza,
- gospodarkę odpadami,
- promieniowanie, hałas i ochronę przed nimi,
- zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie.

Jednocześnie obowiązuje znajomość bieżących zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska publikowanych w prasie codziennej, emitowanych w radiu i telewizji.

Literatura:

1. Ewa Pyłka Gutowska „Ekologia z Ochroną Środowiska”
2. Tomasz Umiński „Ekologia, Środowisko, Przyroda”
3. Kazimierz Stępczak „Ochrona i Kształtowanie Środowiska”
4. Henryk Wiśniewski, Grzegorz Kowalewski „Ekologia z ochroną i kształtowaniem
środowiska”

Dodatkowe informacje na temat Olimpiady, m.in. zakres wiedzy z poprzednich edycji dostępny jest na stronie internetowej organizatora: www.owe.edu.pl. Patronat nad olimpiada objęła Toyota Motor Poland.