OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
XIII Szkolny Konkurs Geograficzny
geoloogo
Zapraszamy zainteresowanych uczniów do udziału w XIII Szkolnym Konkursie Geograficznym
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych uczących się geografii na poziomie podstawowym .
Celem konkursu jest prezentacja wiadomości i umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań geograficznych oraz motywowanie do ich poszerzania;
rozwijanie zainteresowań przedmiotem geografia;
popularyzacja wiedzy geograficznej;
sprawdzenie wiadomości i umiejętności przed przyszłym wyborem egzaminu maturalnego z geografii;
Konkurs odbędzie się 22 marca na 3 i 4 lekcji w auli Szkoły. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele geografii. Zgłoszenia do Konkursu prosimy kierować również do nauczycieli geografii do dnia 19 marca do godziny 10.00