OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:



















 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
EGZAMIN ZAWODOWY – SKŁADANIE DEKLARACJI
egzpotww
Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (w zakresie kwalifikacji wymienionych w tabeli poniżej) przeprowadzanego w sesji styczeń-luty 2019 r. należy składać do kierownika kształcenia praktycznego w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2018 r. Druk deklaracji do pobrania w gabinecie nr 25.

Zestawienie egzaminów przeprowadzanych w sesji styczeń-luty 2019 r.:
Lp. Nazwa zawodu Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
1. Technik cyfrowych procesów graficznych A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
2. Technik informatyk E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
3. Technik informatyk E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
4. Technik ochrony środowiska R.07 Ocena stanu środowiska

Termin składania deklaracji wynika z Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku


W zakładce EGZAMIN ZAWODOWY dostępny jest Terminarz egzaminów zawodowych przeprowadzanych w Szkole w roku szk. 2018/2019.