OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Wojskowy Dzień Szkoleniowy
wwszkollelogo
W miniona środę w Naszej szkole odbył się pierwszy Wojskowy Dzień Szkoleniowy, zrealizowany w ramach pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Program ten jest opracowany i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach Wojskowych Dni Szkoleniowych, uczniowie uczący się w klasie drugiej wojskowej, raz w miesiącu realizują zajęcia typowo wojskowe, w jednostce wojskowej w Bolesławcu – 23 śląskim pułku artylerii lub na Terenia szkoły. Zajęcia prowadzą instruktorzy z jednostki wojskowej. Pierwsze tego typu zajęcia odbyły się z musztry, wychowania fizycznego, szkolenia przeciwchemicznego i obsługi sprzętu technicznego.

Uczniowie, a w zasadzie kadeci, mogli zapoznać się zakresem wojskowego sprawdzianu z WF-u, indywidualnym wyposażeniem żołnierza oraz ze indywidualnym sprzętem ochrony przeciwchemicznej. Kolejne tego typu zajęcia, odbędą się za miesiąc już na teranie strzelnicy Jednostki Wojskowej w Bolesławcu.