OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Otwarcie pracowni
otwarpraccca
10 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych uroczyście zostały otwarte nowe pracownie do kształcenia w kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, który stanowi wyposażenie tych pracowni został zakupiony za kwotę ponad 385 tys. zł w ramach współpracy z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, PGE Energetyka Odnawialna oraz środków własnych Powiatu Zgorzeleckiego.

W ramach tych środków zakupiono sprzęt do pracowni, w których będą realizowane zajęcia praktyczne i teoretyczne:

1. Pracownia montażu instalacji systemów energetyki odnawialnej

2. Pracownia systemów energetyki odnawialnej

3. Pracownia eksploatacji systemów energetyki odnawialnej.

W uroczystości otwarcia pracowni brali udział władze powiatu zgorzeleckiego, przedstawiciele WFOSiGW, PGE EO oraz wielu zaproszonych gości wraz z uczniami klasy pierwszej OZE.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jest to nowy kierunek kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym.