OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
EGZAMIN ZAWODOWY SKŁADANIE DEKLARACJI
egzpottw
Deklaracje przystąpienia w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.
do egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- w zakresie kwalifikacji wymienionych w Terminarzu egzaminów zawodowych
dostępnym w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY oraz w gablocie przy gabinecie 25
- należy składać do kierownika kształcenia praktycznego
w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2019 r.*

Druk deklaracji do pobrania w gabinecie 25.

*Termin składania deklaracji wynika z Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku