OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Stypendia PGE rozdane!
pggesty
Półroczna praca czterech uczniów naszej Szkoły z klas 1d oraz 3d, która zaowocowała wysokimi wynikami w nauce, znalazła swój finał 26 lutego br. W tym dniu gościliśmy w Szkole Panią Martę Jakubowską - Specjalistę ds. Rozwoju i Projektów HR PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrownia Turów. W gabinecie Dyrektora Szkoły odbyło się uroczyste podpisanie umów stypendialnych przez czterech wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i wynikami w nauce uczniów: Marka Dimitriu, Adama Majta, Łukasza Jaśkiewicza oraz Konrada Kulińskiego.
W ramach podpisanego pomiędzy Szkołą a PGE GiEK S.A. Oddziałami Elektrownia Turów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Turów porozumienia o objęciu patronatem klas technikum kształcącego w zawodzie technik elektryk, firmy te wspierają edukację uczniów kształcących się w tym kierunku. Jedną z form wsparcia są stypendia przyznawane uczniom spełniającym ściśle określone kryteria:
• średnia ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 4,5,
• ocena zachowania co najmniej bardzo dobra,
• zdane wszystkie egzaminy zawodowe wymagane programem nauczania.
Stypendyści za swoje osiągnięcia uzyskali na okres pięciu miesięcy stypendia ufundowane przez PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w wysokości 500 zł miesięcznie. Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas objętych patronatem. Komisje stypendialne, złożone z przedstawicieli PGE GiEK S.A. Oddziałów Elektrownia Turów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, zbierać się będą co pół roku, rozpatrując przesłane przez Szkołę wnioski stypendialne naszych elektryków z najlepszymi wynikami w nauce za poprzednie półrocze. Szanse na status stypendysty mają więc w każdym półroczu trzej uczniowie z każdej z klas 1d oraz 3d.
Stypendystom oraz ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!