OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:



















 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
„Ortograficzne łamanie głowy”, czyli konkurs ortograficzny!
ortt
Dnia 22. marca 2019 r. o godz. 8.00 w gab. nr 14 odbędzie się Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii 2019”. Do dyktanda przystąpić mogą uczniowie wszystkich klas liceum i technikum, którzy zostaną wyłonieni drogą eliminacji klasowych przez nauczycieli polonistów, a następnie zgłoszeni organizatorowi konkursu – p. Marcie Topolnickiej. Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych, dlatego też zakres materiału, który obowiązuje piszących dyktando, to tylko albo aż! – zasady poprawnej ortografii języka polskiego.
Po sprawdzeniu prac wyłonionych zostanie czterech zwycięzców, którzy otrzymają dyplomy, a następnie będą reprezentować ZSZiL w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia.


Marta Topolnicka