OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Zajęcia terenowe 1s
1s terr30 kwietnia br. klasa 1s lekcje z przedmiotów zawodowych odbyła w terenie. Zadaniem uczniów było poprawne wyznaczenie miejsca, z którego należy pobrać próbkę wody oraz zbadanie jej przy użyciu profesjonalnej aparatury pomiarowej. Wodę do analizy pobrano z trzech różnych zbiorników: Nysy Łużyckiej, zbiornika wody deszczowej oraz stawu w parku miejskim. Zajęcia były okazją do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas lekcji teoretycznych.