OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
PROGRAM INTERREG:
Logo Interreg
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

TUTAJ ->str.3
TUTAJ ->str.4
Dla klas czwartych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

Dla klas drugich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
Praktyki zagraniczne w ramach projektu ERASMUS
eurazpluss

Wszystkich uczniów klas 3 technikum po gimnazjum zainteresowanych wyjazdem za granicę w ramach miesięcznych praktyk zawodowych oraz ich rodziców zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się dnia 9 września 2021 roku o godzinie 16:30 w auli szkolnej.

Informacja dotyczy uczniów klas: 3diG – zawody: technik elektryk oraz technik informatyk, 3 stG – zawody: technik obsługi turystycznej oraz technik ochrony środowiska, 3coG – zawody: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
Stypendium dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
stypendium
Drodzy uczniowie!
Rusza nabór wniosków na stypendium dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
Proszę zapoznajcie się z tym stypendium.
Wszystkich, którzy spełniają warunki programu stypendialnego i są zainteresowani złożeniem wniosku proszę o kontakt z p.Agatą Biernacką gab.1.
Do 15.09.2021 należy złożyć wypełniony wniosek w gab.nr1
Nauczycielem opiekunem, z którym należy ustalić indywidualną ścieżkę zawodową, będzie wychowawca klasy.
Z pytaniami dotyczącymi stypendium zwracajcie się do p. Agatay Biernackiej
Pamiętajcie o terminie 15.09.2021r.!!!!
Szczegółowe informacje w CZYTAJ WIĘCEJ.
Uwaga - zmiana terminu wydawania świadectw i dyplomów z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2021
egzpotww
W dniu 8 września 2021 r. od godz. 9.00 w sekretariacie szkolnym (gabinet 63) będą udostępniane zdającym wyniki egzaminu oraz będą wydawane świadectwa i dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

Udostępnienie powyższych informacji oraz wydanie dokumentacji osobie innej niż zdający może nastąpić wyłącznie po okazaniu upoważnienia, którego jeden egzemplarz zdający powinien dostarczyć wcześniej do Szkoły, a drugi egzemplarz powinna okazać przy odbiorze osoba upoważniona.

Wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji Lato 2021 (Formuła 2017) podobnie jak w poprzednich sesjach będą również dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Zdający, którzy nie zdali jednej lub obu części egzaminu mogą przystąpić do zdawania egzaminu po raz kolejny po złożeniu pisemnej deklaracji w terminie:
- do 15 września 2021 r.

Wgląd do prac egzaminacyjnych:
Miejscem wglądu do prac egzaminacyjnych jest siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Zasady udostępnienia prac do wglądu zamieszczone są na stronie internetowej OKE we Wrocławiu w zakładce Egzamin zawodowy – Wgląd do prac egzaminacyjnych.
1 września 2021
witaj szkolo
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
informujemy, że 1 września spotykamy się z klasami pierwszymi o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej. Później uczniowie rozejdą się ze swoimi wychowawcami do następujących sal:
1co – sala 23
1dk – sala 11
1st – sala 13
1i – sala 1
1z – sala 56
Uczniowie klas wyższych spotykają się ze swoimi wychowawcami o godzinie 10:00 w następujących salach:
2co – sala 7
2dk – sala 23
2i – sala 2
2st – sala 69
2z – sala 60
3zwP – sala 4
3ocP – sala 14
3idP – sala 21
3tsk – sala 59
3wzG – sala 50
3coG – sala 32
3diG – sala 17
3stG – sala 58
4co – sala 13
4dk – sala 12
4i - sala 24
4st – sala 11
Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego, tj. dezynfekcja, dystans, maseczki. Rodziców prosimy o pozostanie przed szkołą.
Cieszymy się na Wasze przybycie. Do zobaczenia w środę!
Harmonogram egzaminów poprawkowych
W tym miejscu znajdziesz harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2020/2021

HARMONOGRAM
Więcej na temat egzaminu poprawkowego w § 71 Statutu szkoły.
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej
Informujemy, że pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 9:00. Proszę być wcześniej, rekomendujemy godzinę 8:15. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej.

Egzamin poprawkowy przysługuje:
* zdającym po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów w maju 2021 r. i żaden egzamin nie został im unieważniony,
* zdającym z lat ubiegłych, którzy nie mają świadectwa dojrzałości i którzy przystąpili w maju 2021 r. do egzaminu/egzaminów z niezdanych przedmiotów obowiązkowych.
W sesji poprawkowej absolwent nie może podwyższać wyniku egzaminu dodatkowego. Zdający musi złożyć Dyrektorowi ZSZiL pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie do 12 lipca 2021 r.:
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
w terminie poprawkowym
.
Zdający nie może w sesji poprawkowej zmienić języka obcego.

język polski - sala 4
matematyka - sala 50 (kalkulatory i tablice matematyczne zapewnia szkoła)
język niemiecki - sala 11


Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021
Informujemy, że uroczyste rozdanie świadectw odbędzie się w piątek o godzinie 9:00 w poszczególnych salach według następującego planu:
1co – sala 7
1dk – sala 1
1st – sala 69
1i – sala 2
1z – sala 24
2zwP – sala 4
2ocP – sala 14
2idP – sala 21
2tskP – sala 59
2wzG – sala 22
2coG – sala 32
2diG – sala 23
3co – sala 13
3st – sala 11

Materiały dla zdających - sesja czerwiec-lipiec 2021 r.
egzpottw
Drodzy Uczniowie,
wszystkich zdających egzamin w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. proszę o zapoznanie się z:
materiałami dla zdających, dotyczącymi procedury przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (link) = http://zszil.pl/dokumenty/ezawodowy/mat%20inf.pdf
oraz
wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, GIS oraz CKE dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w roku 2021 egzaminów zewnętrznych ( Wytyczne).

Dalsza część informacji w "Czytaj więcej".
Kurs prawa jazdy katetgoria B
Drodzy Uczniowie, w sali 65 można zgłaszać się na kurs prawa jazdy kategorii B, mamy tylko 10 miejsc, a rekrutacja trwa do 16 czerwca. Z kursem musi być zrealizowany staż. Sprawa dotyczy osób, które mogą już (ze względu na wiek) przystępować do wyżej wymienionego kursu.
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
szczepienia
Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.
Więcej informacji w czytaj więcej.
Worcation - twoje wakacje w Europamieście Görlitz-Zgorzelec
workation
Drodzy Uczniowie, zbliża się kolejna edycja letniego projektu - międzynarodowej wymiany młodzieży WORCATION, na którą stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V. serdecznie zaprasza młodzież w wieku 16-26 lat.
Worcation odbędzie się w dniach 31.07.-14.08.2021r. w Europamieście Görlitz-Zgorzelec.

Worcation oznacza twórczą, międzynarodową pracę w miejscu pamięci utworzonym na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A. Oferowane w ramach projektu warsztaty w zróżnicowany sposób umożliwiają wgląd w historię dzisiejszego miejsca pamięci. Przez dwa tygodnie uczestnicy i uczestniczki będą razem mieszkać i pracować, a także gromadzić wyjątkowe doświadczenia i budować więź w grupie. Uczestniczący w projekcie zaprezentują rezultaty pracy w grupach warsztatowych podczas uroczystego zakończenia projektu połączonego z upamiętnieniem ofiar II wojny światowej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 16-26 lat z Niemiec, Polski, Czech, Francji i Ukrainy. Językiem projektu jest język angielski, wymagana jest jego znajomość na poziomie komunikatywnym.
Opłata za uczestnictwo w projekcie wynosi 100,00€, co w 100% pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i warsztatów. Koszty podróży ponoszą uczestnicy projektu.
Zgłoszenia do 13 czerwca.
Więcej informacji na temat projektu i zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej https://worcation.eu/

Osoba do kontaktu:
Marta Wyspiańska
Referentin Bildung und Gedenkstätte /
Referentka ds. Edukacji i Miejsca Pamięci

MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V.
Verein für Erinnerung, Bildung, Kultur

Demianiplatz 40 | Koźlice 1
02826 Görlitz | 59-900 Zgorzelec
+49 3581 66 12 69
www.meetingpoint-music-messiaen.net
history@themusicpoint.net