OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
rokrozpp2k18logo
03.09.2018r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
Była to szczególna uroczystość ze względu na oddany do użytku wyremontowany teren przed budynkiem szkoły. Wicedyrektor Robert Sokołowski serdecznie przywitał wszystkich zebranych-nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły.
Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pani Urszula Ciupak- Starosta Powiatu Zgorzelec, która składając życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów edukacyjnych w rozpoczynającym się roku szkolnym, podkreśliła
Spotkanie rodziców uczniów klas III Technikum
eurazpluss
Spotkanie Rodziców / Opiekunów prawnych
uczniów zaproszonych do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych
realizowanych w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
w ramach programu Erasmus+
Stypendia rozdane!
styprozddaa
W ubiegły piątek (31 sierpnia) odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty . Wyróżnienie przyznawane jest najzdolniejszej młodzieży, uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.
Starosta Zgorzelecki Pani Urszula Ciupak wraz z Wicestarostą Mariuszem Wieczorkiem w asyście Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, wręczyli stypendia najzdolniejszej młodzieży. Łącznie wyróżnionych zostało 116 uczniów w tym:
42 z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
EGZAMIN ZAWODOWY – SKŁADANIE DEKLARACJI
egzpotww
Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (w zakresie kwalifikacji wymienionych w tabeli poniżej) przeprowadzanego w sesji styczeń-luty 2019 r. należy składać do kierownika kształcenia praktycznego w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2018 r. Druk deklaracji do pobrania w gabinecie nr 25.

Narodowe Czytanie
czyttann
Biblioteka szkolna przypomina, że 08.09.2018 r. odbywać się będzie w całej Polsce ważne wydarzenie czytelnicze.
Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytana będzie powieść Stefana Żeromskiego pt.:"Przedwiośnie".
- W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia.
Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak serdecznie zaprasza Mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego na spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą, które odbędzie się 6 września 2018 roku (czwartek), na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12.

Spotkanie Pana Prezydenta z Mieszkańcami rozpocznie się o godzinie 16:30, jednak ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy Mieszkańców o przybycie na miejsce godzinę wcześniej, czyli około 15:30.

Źródło: http://www.powiatzgorzelecki.pl:
KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
kiermaszzzlogo
Zgodnie z tradycją szkoły wraz z początkiem września w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych odbywa się kiermasz podręczników szkolnych.
Książki do sprzedania należy odpowiednio opisać ( imię , nazwisko, cena).

Zapraszamy do biblioteki:)
Rozpoczecie roku szkolnego
Zapraszamy wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września o godz. 10.00.
Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019
Wyniki egzaminu zawodowego
W dniu 3 września 2018 r. od godz. 11.00 w sali nr 69 będą udostępniane zdającym wyniki egzaminu oraz będą wydawane świadectwa i dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

Udostępnienie powyższych informacji oraz wydanie dokumentacji innej osobie niż zdający może nastąpić wyłącznie po okazaniu upoważnienia, którego jeden egzemplarz należy dostarczyć wcześniej do kierownika kształcenia praktycznego (pok. nr 25).

Zasady udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu oraz karty oceny z części praktycznej egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej OKE we Wrocławiu w zakładce Egzamin zawodowy – Wgląd do prac egzaminacyjnych. Miejscem wglądu jest siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Zdający, który nie zdali jednej lub obu części egzaminu może przystąpić do zdawania egzaminu po raz kolejny po złożeniu pisemnej deklaracji nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu ogłoszonym na stronie OKE we Wrocławiu.
Wyniki egzaminu maturalnego
W dniu 3 lipca od godz. 11.00 w auli szkolnej będą wydawane świadectwa dojrzałości, zaświadczenia, aneksy i informacje o wynikach zdających.
Wydanie powyższej dokumentacji innej osobie niż zdający może nastąpić wyłącznie po okazaniu upoważnienia, którego jeden egzemplarz należy dostarczyć wcześniej do sekretariatu szkoły.
Zdający, który może przystąpić do egzaminu poprawkowego zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 10 lipca pisemną informacje zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.