OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
MICROSOFT TEAMS
Drodzy Uczniowie, poniżej zamieszczamy instrukcję instalacji aplikacji Microsoft Teams, dzięki której możecie uczestniczyć w lekcjach online.


Instrukcja pobrania i zainstalowania Microsoft TeamsWyniki konkursu "Logika i matematyka"
konkurs
16.10.2020r odbył się etap szkolny konkursu Logika i matematyka.
W konkursie wzięło udział 33 uczniów.
Do etapu wojewódzkiego (finału) zakwalifikowały się następujące osoby:

Marcin Bartkowiak kl.4i - I miejsce
Stanisław Piotrowski kl. 2k - I miejsce
Yaroslav Kalynyak kl. 2i - II miejsce
Kacper Kojtych kl. 4i - II miejsce
Maciej Zyśk kl. 1i - II miejsce
Szymon Chmielnicki kl. 3o - III miejsce
Dawid Dudzik kl.3i -III miejsce
Wikroria Śpikowska kl. 2o -III miejsce
Andrzej Wąchalski kl. 2o - III miejsce
Anna Woźniak kl. 1c- III miejsce

Finał odbędzie się 21.10. 2020r. w gab. nr 1 o godz. 8.00
Więcej informacji o wynikach konkursu można uzyskać u nauczycieli matematyki.
Wprowadzamy nauczanie hybrydowe
uwaga
Dyrektor ZSZiL informuje, że zgodnie z decyzją rządu w sprawie organizacji zajęć w szkołach średnich i wyższych żółtej strefy od 17.10.2020 r. wprowadza tryb nauczania hybrydowego. Od poniedziałku tj.19.10.2020 r. klasy licealne 1z, 2wzG i 2zwP przechodzą w tryb nauki zdalnej.Uczniowie 3w-klasy maturalnej, jak i uczniowie technikum odbywają zajęcia na terenie szkoły.

Nauczanie hybrydowe odbywa się zgodnie z planem lekcji.
Dzień Edukacji Narodowej
roze
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia całej kadrze pedagogicznej, pracownikom oświaty oraz emerytowanym nauczycielom. Mamy nadzieję, że podejmowany trud będzie zawsze źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.
Uwaga KONKURS!
konkurs
W piątek o godz. 8.00 w auli szkolnej odbędzie się konkurs "Logika i matematyka" - etap szkolny.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas technikum.
Aby wziąć udział w konkursie należy skontaktować się z nauczycielem uczącym matematyki.
Podsumowanie akcji charytatywnej: " Przybij 5-tkę razem z Wiktorem!"
5 2
W październiku w naszej szkole ruszyła akcja charytatywna: " Przybij 5-tkę razem z Wiktorem! , której celem była zbiórka pieniędzy na bardzo kosztowne leczenie 9-letniego Wiktora- ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu, chorego na anemię aplastyczną. Nasza młodzież bardzo chętnie i licznie przyłączyła się do licytacji internetowej na stronie Facebooka- " RAZEM DLA WIKTORA!", jak i do samej zbiórki, która miała miejsce w naszej szkole. I tak łączny dochód wyniósł 1510 złotych. Wszystkim zaangażowanym bardzo, bardzo dziękuję.
Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu - Agnieszka Dworzyńska
Od soboty maseczki obowiązkowe!
maseczka
Od soboty, 10 października w całej Polsce ponownie będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach, ale także we wszystkich innych ogólnodostępnych miejscach.
Tak jak dotąd, maseczki trzeba będzie nosić:
- w autobusie, tramwaju i pociągu,
- w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
- w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
- w kinie i teatrze,
- u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
- w kościele
- na cmentarzu
- w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.

Od soboty maseczki będą obowiązkowe także:
- w szkole i na uczelni (dotąd o obowiązku ich noszenia decydowały poszczególne placówki)
- w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
- na drogach i placach,
- na miejscach postoju pojazdów
- na terenie parkingów leśnych
- na terenie nieruchomości wspólnych.

W związku z powyższym w poniedziałek na terenie szkoły wszyscy poruszamy się z zakrytymi ustami i nosem!
Plener fotograficzny
Jesien1
W dniu 01.10.2020 r. uczniowie klasy 2cG wraz z Panem Remigiuszem Kowalczykiem wybrali się na spacer w poszukiwaniu jesieni. Wycieczka rozpoczęła się od wykonania fotografii plenerowych na stacji kolejowej oraz w parku za MDK, a zakończyła na uchwyceniu nadzwyczajnych widoków rzeki Nysy. Uczniowie zaangażowani w zajęcia fotografowali zachwycającą swym pięknem naturę oraz architekturę, a ponadto wykonali urzekające sesje zdjęciowe. Uczniowie klasy 2cG dzięki wycieczce w plener doskonalili swoje umiejętności zawodowe oraz sprawdzili zdobywaną na lekcjach wiedzę w praktyce.
Stypendia Starosty rozdane!
stypendiaSTAROSTY
29 września 2020 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Starosta Zgorzelecki - Pan Artur Bieliński wręczył stypendia uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, stypendia odebrało osobiście czterech uczniów z najwyższymi wynikami, reprezentujących każdą ze szkół prowadzonych przez Powiat Zgorzelecki. Przedstawicielem naszej szkoły był Łukasz Jaśkiewicz, stypendysta z najwyższą średnią - 5,85. W sumie 32 uczniów ZSZiL zostało stypendystami.

Dyplomy zostały im wręczone przez Panią Dyrektor Martę Topolnicką. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Link do wydarzenia
Wycieczka "Dolnośląskie hydroelektrownie"
zaporaWycieczka po dolnośląskich elektrowniach rozpoczęła się od zwiedzenia zapory w Leśnej. Jest to najstarsza elektrownia wodna w Polsce. Wybudowana w latach 1901 - 1905 jako zbiornik retencyjny czyli zbiornik do gromadzenia wody w czasie ulewnych opadów w zlewisku rzeki Kwisa. Przy okazji wybudowano w tym miejscu hydroelektrownię o mocy 2,6 MW. Do dnia dzisiejszego wszystkie agregaty turbinowe i prądotwórcze są sprawne i wytwarzają prąd elektryczny. Kolejną budowlą hydrotechniczną była zapora w Złotnikach "młodsza siostra" zapory w Leśnej. Niestety ze względów modernizacyjnych nie można było wejść na koronę zapory. Zaoszczędzony w ten sposób czas można było wykorzystać na dokładniejsze omówienie drugiej pod względem wysokości zapory w Polsce czyli słynnej zapory w Pilchowicach, która została oddana do użytku w roku 1912. Zapora ma wysokość 62 m i długość w koronie równą 290 m, co odpowiada przybliżonej wielkości Titanica. Ostatnim elementem wycieczki był spacer do położonego w pobliżu najwyższego mostu kolejowego w Polsce. Usytuowany został około 40 m nad dnem zbiornika, co czyni go jednym z najwyższych mostów w kraju. Początkowo most wznosił się nad suchą doliną, która została zalana wodą po otwarciu w 1912 roku wspomnianej zapory w Pilchowicach. Pilchowicki most był w ostatnich czasach znany z planów wykorzystania go do kręcenia scen do filmu “Mission: Impossible 7”.

Zdjęcia na: Link
Rekrutacja uczestników - ERASMUS+ - praktyki zagraniczne
er+logg
W związku z rozpoczęciem projektu „Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu” edycja 3, skierowanego do uczniów klas 3 technikum, którzy chcieliby praktyki zawodowe przypadające na klasę 3 zrealizować w postaci praktyk zagranicznych, ogłasza się rekrutację uczestników projektu z klas 3d, 3k oraz 3i, którzy będą realizowali praktyki zawodowe w terminie 09.11-06.12.2020 r.
Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie do pobierania w sekretaracie Szkoły, u kierownika kształcenia praktycznego (GABINET 45) lub na strony internetowej Szkoły w zakładce
ERASMUS – PRAKTYKI ZAGRANICZNE.
Po wypełnieniu formularz należy złożyc w nieprzekraczalnym terminie do 02.10.2020 r. w sekretariacie Szkoły lub gabinecie 45.

Rekrutacja dla uczniów klas 3c, 3o, 3s, 3t odbedzie się w II. półóroczu bieżącego roku szkolnego.