OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
Zajęcia terenowe 1s
1s terr30 kwietnia br. klasa 1s lekcje z przedmiotów zawodowych odbyła w terenie. Zadaniem uczniów było poprawne wyznaczenie miejsca, z którego należy pobrać próbkę wody oraz zbadanie jej przy użyciu profesjonalnej aparatury pomiarowej. Wodę do analizy pobrano z trzech różnych zbiorników: Nysy Łużyckiej, zbiornika wody deszczowej oraz stawu w parku miejskim. Zajęcia były okazją do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas lekcji teoretycznych.
Od 6 maja startują maturzyści
Informujemy, że od 6 maja do egzaminu maturalnego przystępują tegoroczni absolwenci naszej szkoły. W związku z egzaminami pisemnymi w dniach 6, 7 i 8 maja w naszej szkole nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Życzymy powodzenia wszystkim maturzystom.

Dyrekcja szkoły i nauczyciele
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły zarządza dzień 26 kwietnia 2019 r. jako dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas niematuralnych.
Jednocześnie informujemy, że od 29 kwietnia (poniedziałek) zajęcia lekcyjne dla wszystkich klas odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za wyrozumiałość i cierpliwość w okresie trwania akcji protestacyjnej, która była prowadzona na terenie naszej szkoły.

Dyrekcja szkoły
Pożegnanie maturzystów
Szanowni Rodzice, Szanowni Uczniowie
Informujemy, że w dniu 25 kwietnia odbyła się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych, na której nauczyciele podjęli uchwałę o ukończeniu szkoły przez uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego i klas czwartych Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. Podjęcie tej uchwały umożliwia wszystkim uczniom, którzy ukończyli szkołę przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na tę decyzję.
Jednocześnie informujemy, że uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbędzie się w dniu 26 kwietnia o godz. 13.30 w auli szkolnej.
Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość tegorocznych absolwentów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Dyrekcja szkoły
Akcja strajkowa - aktualizacja 2
Szanowni Rodzice, Szanowni Uczniowie
Dyrekcja ZSZiL w Zgorzelcu informuje, że nadal trwa akcja strajkowa nauczycieli.
Planowana na środę 24 kwietnia 2019 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych nie odbyła się.
Nowy termin Rady Pedagogicznej został wyznaczony na dzień 25 kwietnia (czwartek) na godz. 15.15.


Zwracamy się z prośbą do rodziców i uczniów o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.
Informacja o ewentualnym odwołaniu strajku zostanie przekazana niezwłocznie przez stronę internetową Szkoły i dziennik elektroniczny.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia lekcyjne dla wyznaczonych klas realizowane są zgodnie z planem lekcji (aktualizowanym codziennie) umieszczonym w dzienniku elektronicznym oraz w panelu ZASTĘPSTWA znajdującym się na stronie internetowej szkoły.


Dyrekcja ZSZiL
w Zgorzelcu
Akcja strajkowa - aktualizacja
Szanowni Rodzice, Szanowni Uczniowie
Dyrekcja ZSZiL w Zgorzelcu informuje, że nadal trwa akcja strajkowa nauczycieli.
Planowana na wtorek 16 kwietnia 2019 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych nie odbyła się.
Nowy termin Rady Pedagogicznej został wyznaczony na dzień 24 kwietnia (środa) na godz. 15.15.


Zwracamy się z prośbą do rodziców i uczniów o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.
Informacja o ewentualnym odwołaniu strajku zostanie przekazana niezwłocznie przez stronę internetową Szkoły i dziennik elektroniczny.


Dyrekcja ZSZiL
w Zgorzelcu
Dzień wagarowicza w Straży Granicznej.
grandw
Na zaproszenie Komendanta placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, Pana ppłk SG Andrzeja Torbicza, 21 marca br. klasy wojskowe z naszej szkoły stawiły się, aby zwiedzić placówkę i zobaczyć na czym polega praca funkcjonariuszy. Uczniowie mogli zobaczyć przygotowane punkty takie jak: strzelnica laserowa, pokaz tresury i wyszkolenia psa służbowego, pokaz sprzętu uzbrojenia, szkolenie z pierwszej pomocy i inne. Dodatkowo pewną atrakcją był przyjazd i pokaz sprzętu i broni funkcjonariuszy niemieckiej Policji, która wspólnie z naszymi pogranicznikami pełni służbę na drogach wzdłuż granicy.
Marzec miesiącem wycieczek zawodoznawczych
s is
Klasy 1s i 3s Technikum Ochrony Środowiska wzięły udział w warsztatach na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W ramach Dni Otwartych UP studenci przygotowali dla nas wiele atrakcji. Uczestniczyliśmy między innymi w warsztatach na temat przepływu zanieczyszczeń w wodzie i badaliśmy funkcje membran w oczyszczaniu wody na wydziale inżynierii środowiska.
Następnie na wydziale kształtowania krajobrazu budowaliśmy makiety a w instytucie...
Konkurs ortograficzny - wyniki
ortt
W piątek, 22 marca odbył się szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii 2019”. Dyktando było nie lada wyzwaniem dla młodych mistrzów poprawnej polszczyzny, bowiem zawierało wiele ortograficznych pułapek. Przekonało się o tym 23 uczestników konkursu, którzy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii i interpunkcji.
Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców!
Wycieczka do Dychowa
dychowoo
W dniu 25 marca uczniowie klasy ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, dzięki sponsorowi PGE Energetyka Odnawialna udali się na wycieczkę do EW Dychów.

Pomimo deszczowego poranka zostaliśmy serdecznie przywitani na portierni, wyposażeni w sprzęt ochronny i od razu zaproszeni do pomieszczeń technologicznych, gdzie kierownik dozoru technicznego opowiedział nam w skrócie długą historię elektrowni…

Po ostatniej modernizacji zakończonej w 2005 r EW Dychów jest jednym z wielu obiektów należących do PGE EO wykorzystujących źródła odnawialne – tu uzyskuje się energię odnawialną z przepływu rzeki Bóbr.

„Ortograficzne łamanie głowy”, czyli konkurs ortograficzny!
ortt
Dnia 22. marca 2019 r. o godz. 8.00 w gab. nr 14 odbędzie się Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii 2019”. Do dyktanda przystąpić mogą uczniowie wszystkich klas liceum i technikum, którzy zostaną wyłonieni drogą eliminacji klasowych przez nauczycieli polonistów, a następnie zgłoszeni organizatorowi konkursu – p. Marcie Topolnickiej. Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych, dlatego też zakres materiału, który obowiązuje piszących dyktando, to tylko albo aż! – zasady poprawnej ortografii języka polskiego.
Po sprawdzeniu prac wyłonionych zostanie czterech zwycięzców, którzy otrzymają dyplomy, a następnie będą reprezentować ZSZiL w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia.


Marta Topolnicka