OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
Zmiany w egzaminie maturalnym
Matura
W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.Podobnie jak w 2020 r. zrezygnowano z części ustnej egzaminu.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
część 2: wypracowanie – 50 pkt.
Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Czas trwania: 120 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym
Egzamin zawodowy
egzamin
W zakładce EGZAMIN ZAWODOWY zamieszczone zostały wykazy zdających z przypisanymi terminami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji styczeń-luty 2021 r. w obu Formułach, tj.
Formuła 2012: absolwenci szkoły
Formuła 2017: uczniowie klas 4c, 4d, 4k, 4i, 4t

Zakładka zawiera również:
Informatory CKE nt. egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w obu Formułach
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu
Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Zakładka EGZAMIN ZAWODOWY
Ostatnie w tym roku zebrania z rodzicami
rodzice
Szanowni Rodzice, informujemy, że 17 grudnia odbędą się ostatnie w tym roku zebrania z rodzicami. Forma zebrań będzie miała taki sam charakter jak ostatnio, czyli będziemy się łączyć online za pośrednictwem aplikacji Teams - z konta Państwa dzieci.
Harmonogram:
17:30 - spotkania z wychowawcami
18:00 - 19:00 - możliwość indywidualnego połączenia się z wybranym nauczycielem.
Podczas spotkań online wskazane jest włączenie kamerki.
Zapraszamy!
Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania
RzPD
Przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka
zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci
i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon
Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez
profesjonalnych psychologów prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat//.
Dziś Dzień Górnika
dp1
60 lat temu w Zgorzelcu powstało Technikum Górnicze. Od tej pory „Górnik” zaczął wrastać w świadomość ludzi. Istnienie tej szkoły nie wiązało się tylko z uczeniem zawodu i przygotowaniem do pracy. Tu przygotowywano do pracy w konkretnym zawodzie, uczono pracy na określonym stanowisku w konkretnie określonym miejscu. Na przestrzeni lat modyfikowano nazwę szkoły, następowały kolejne zmiany z zakresu kształcenia i typów zawodów, ale to nie zmieniało orientacji potocznej – zawsze był to „Górnik”. W 2009 r. szkole nadano imię Górników i Energetyków Turowa, jego przyjęcie to wielkie zobowiązanie, m.in. wobec kopalni i elektrowni. Wraz z nadaniem szkole imienia jasno określiliśmy jej misję, którą wyrażają słowa Thomasa Dekkera „Od nas zależy, jak wykorzystamy dary ziemi i jaki zostawimy na niej ślad”. Jesteśmy dumni z tego, że nasze Liceum i Technikum noszą imię Górników i Energetyków Turowa, dlatego dziś świętujemy razem z naszym Patronem Szkoły. Z tej okazji przekazujemy wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Wszystkim Barbarom - mnóstwo radości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.
Zebrania z rodzicami
rodzice
Szanowni Rodzice, informujemy, że zebrania z rodzicami w dniu 26 listopada odbędą się online
za pośrednictwem aplikacji Teams - z konta Państwa dzieci.
Harmonogram:
17:30 - spotkania z wychowawcami
18:00 - 19:00 - możliwość indywidualnego połączenia się z wybranym nauczycielem.
Podczas spotkań online wskazane jest włączenie kamerki.
Zapraszamy!
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Finał Konkursu "Logika i matematyka"
W ubiegłym tygodniu odbył się finał konkursu matematycznego "Logika i matematyka" - etap wojewódzki.
Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów: Stanisław Piotrowski z klasy 2k, Marcin Bartkowiak z klasy 4i oraz Yaroslav Kalynyk z kl. 2i.
Najlepiej wypadł Staszek zdobywając III miejsce! Gratulujemy!!!"
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Nauczanie zdalne
uwaga
Informujemy, że do 8 listopada wszystkie zajęcia, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, realizowane będą według planu lekcji nadal w formie zdalnej.
Pomoc pedagoga szkolnego
pedagog
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
informujemy, że w razie potrzeby oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dzwońcie pod nr 509 256 452 albo 798 211 387 lub piszcie na adres pedagog@zszil.pl. Zrobimy, co w naszej mocy, by pomóc rozwiązać problem. Pamiętajcie też, że do Waszej dyspozycji jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" nr tel. 22 668 70 00, czynne codziennie: 12:00 - 18:00, jak również Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - tel. 116 111 (możecie dzwonić albo pisać).