OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
ERASMUS+ - spotkanie organizacyjno-informacyjne dla Uczestników oraz Rodziców
er+logg
W dniu 26.02.2020 r. (środa) o godz. 17.45 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla Uczestników oraz Rodziców/Opiekunów prawnych Uczestników projektu pt. ”Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu 2” wyjeżdżających do Włoch i Hiszpanii na zagraniczne praktyki zawodowe realizowane w ramach Programu Erasmus+ w terminie 02.–29.03.2020 r.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. spraw organizacyjnych związanych z podróżą oraz odbywaniem praktyk zagranicznych.
ERASMUS+ - Szkolenie językowe i spotkania organizacyjno-informacyjne
er+logg
W dniach 24–28.02.2020 r. odbędą się szkolenie językowe oraz spotkania organizacyjno-informacyjne dla uczestników projektu pt. ”Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu 2” wyjeżdżających do Włoch i Hiszpanii na zagraniczne praktyki zawodowe realizowane w ramach Programu Erasmus+ w terminie 02.–29.03.2020 r.

Harmonogram:...
Kolejne stypendia PGE przyznane!
stypenlogg
W ramach podpisanego w 2018 roku pomiędzy Szkołą a PGE GiEK S.A. Oddziałami Elektrownia Turów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Turów porozumienia o objęciu patronatem wybranych klas naszej Szkoły, Komisje Stypendialne PGE pozytywnie rozpatrzyły kolejne wnioski stypendialne dla naszych uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 poza klasami 1dP, 1dG, 2d, 3d i 4d kształcącymi się w zawodzie technik elektryk, patronatem została objęta również klasa 4s – ochrony środowiska. Troje uczniów z każdej z ww. klas spełniając wymagania:....
"Zetki" po kursie pierwszej pomocy
zet1
Uczniowie klas pierwszych zdrowotnych przez trzy dni w pierwszym tygodniu lutego uczestniczyli w szkoleniu z pierwszej pomocy. Organizatorami i instruktorami warsztatów byli członkowie RESCUE-ED W&W ze Zgorzelca. Kurs obejmował prócz teorii sporo praktyki. Tematyka rozłożona była na ponad 16 h dydaktycznych. Szkolenie zakończyło się egzaminem podsumowującym zajęcia. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli zarówno weryfikację teoretyczną jak i praktyczną. Po feriach zimowych kursanci otrzymają stosowne certyfikaty. Szkolenie musiało spełnić oczekiwania uczestników, gdyż w sposób mile zaskakujący i bardzo słodki podziękowali prowadzącym. Zapraszamy do galerii.
KREATYWNE WARSZTATY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W ZGORZELCU
przedszkole7
Dnia 6 lutego pod opieką p. Agnieszki Dworzyńskiej grupa wolontariuszy ZSZiL przygotowała dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Zgorzelcu kreatywne warsztaty
pt." W poszukiwaniu zimy".
Przed wizytą młodzież opracowała swój własny program spotkania - i tak były zabawy ruchowe, kącik poetycki, zgadywanki,koncert muzyczny, pokaz żonglerki i techniki szybkiego układania kostek Rubika oraz warsztaty plastyczne. Na zakończenie zajęć Pani Zima w Osobie Agaty Subocz wręczyła dzieciom słodki upominek. I MY jako Wolontariat ZSZiL otrzymaliśmy słodkie co nie co w podziękowaniu od Pani Dyrektor Przedszkola.
Spotkanie bardzo spodobało się i dzieciom i naszym wolontariuszom. Młodzież sama przyznała, że uśmiech małego dziecka jest bezcenny! Następna edycja już wiosną!
Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
hiv

Zapisy przyjmuje
p. Izabela Lisicka – pedagog (gab.18/1)
do dnia 02.03 2020

Jednocześnie informujemy, że pięciu zwycięzców etapu szkolnego weźmie udział
w eliminacjach powiatowych!
Przewidziane atrakcyjne nagrody!
Do górnika powróciły płatne staże!!
kassaaa
Osoby które brały udział w tamtym roku również mogą przystąpić, lecz nie u tego samego pracodawcy.
Więcek informacji u Pana Rajczakowskiego w gabinecie nr. 65
Konkurs "Szkoła wolna od używek"
konkurs
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że Główny Inspektor Sanitarny zamierza przeprowadzić IV edycję konkursu ,,Szkoła wolna od używek ”. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego dotyczącej tematyki profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Termin nadsyłania prac - 8.04.2020 r. Informacje o konkursie oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się również na stronie internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl. Chętnych zapraszamy do pedagoga lub wicedyrektora ds. wychowawczych.
Regulamin konkursu


ERASMUS+ - Spotkanie ewaluacyjne GRUPA JESIENNA
er+logg
We czwartek 06.02.2020 r. w sali W13 (warsztaty szkolne) odbędzie się spotkanie ewaluacyjne dla uczestników projektu "Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu 2" z klas 3c i 3d, którzy w terminie 04.11. - 01.12.2019 r. odbyli we Włoszech / Hiszpanii praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+.
Spotkanie poprowadzi Pani Dorota Pawelska - koordynator projektu.

Harmonogram spotkania:
12.30 - 13.15 (lekcja 6) Grupa hiszpańska (uczestnicy z klasy 3c)
13.25 - 14.10 (Lekcja 7) Grupa włoska (uczestnicy z klasy 3c i 3d)

Ze względu na czwartkowy blok zajęć z przedmiotów zawodowych praktycznych, spotkanie ewaluacyjne dla uczestników projektu z klasy 3k odbędzie się w innym terminie.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla uczestników projektu z klas 3c oraz 3d.


ERASMUS+ - Szkolenie interkulturowe
er+logg
W dniach 5-6.02.2020 r. odbędzie się szkolenie interkulturowe dla uczestników projektu pt. ”Praktyki zagraniczne dla ZSZiL w Zgorzelcu 2” wyjeżdżających w terminie 02.-29.03.2020 r. do Włoch i Hiszpanii na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+.

Harmonogram szkolenia:
05.02.2020 r. śr. godz. 8.00 – 13.20 sala W13
06.02.2020 r. czw. godz. 8.00 – 13.20 sala 50

Poza godzinami szkolenia zajęcia lekcyjne wg planu.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla uczestników projektu z klas 3i oraz 3t.
EGZAMIN ZAWODOWY – SKŁADANIE DEKLARACJI
egzpottw
Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. należy składać do kierownika kształcenia praktycznego (gabinet nr 45)
w nieprzekraczalnych terminach:

 Formuła 2017 (uczniowie klas 3c, 3i, 3t,3d):
– zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy – do 07.02.2020 r. *

 Formuła 2012 (uczniowie klas 4c, 4k, 4d, 4i, 4t, 4s oraz absolwenci):
– zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy w roku szkolnym 2019/2020 – do 22.02.2020 r. *
– ponowne przystąpienie do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r. – do 27.03.2020 r. *
....