OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE sesja czerwiec-lipiec 2019 r.
egzpotww
W dniu 31 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00 w gabinecie nr 45 będą udostępniane zdającym wyniki egzaminu oraz będą wydawane świadectwa i dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

Udostępnienie powyższych informacji oraz wydanie dokumentacji osobie innej niż zdający może nastąpić wyłącznie po okazaniu upoważnienia, którego jeden egzemplarz zdający powinien dostarczyć wcześniej do Szkoły, a drugi egzemplarz powinna okazać przy odbiorze osoba upoważniona.

Zdający, którzy nie zdali jednej lub obu części egzaminu mogą przystąpić do zdawania egzaminu po raz kolejny po złożeniu pisemnej deklaracji w terminie:
- do 11 września 2020 r. (Formuła 2012)

- do 15 września 2020 r. (Formuła 2017).

Wgląd do prac egzaminacyjnych:
Miejscem wglądu do prac egzaminacyjnych jest siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Zasady udostępnienia prac do wglądu zamieszczone są na stronie internetowej OKE we Wrocławiu w zakładce Egzamin zawodowy – Wgląd do prac egzaminacyjnych.


Harmonogram egzaminów poprawkowych
W tym miejscu znajdziesz harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2019/2020
HARMONOGRAM


Staż - czas pracy
Wszystkim stażystom, którzy nie ukończyli 16 roku życia, realizującym staże w okresie wakacji przypominamy, iż:

· Dzienny czas pracy nie może przekroczyć 6 godzin.

· Tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 30 godzin.

· Tygodniowy czas pracy musi uwzględniać prawo stażysty do - 48 godzinnego, nieprzerwanego, odpoczynku - przy czym wspomniany odpoczynek musi objąć niedzielę.

· Nie można pracować w godzinach nocnych, rozumianych jako:
- 22:00-6:00 - dla osób które ukończyły 15 rok życia;
- 20:00-6:00 - dla osób które nie ukończyły 15 roku życia.

Ponadto przypominamy, iż warunkiem odbywania/wznowienia stażu w ramach projektu „Praktyk dziś zawodowiec jutro”, w okresie obowiązywania reżimu sanitarnego (wszystkie staże rozpoczęte/wznowione od początku czerwca b.r.) jest przedłożenie 3 oświadczeń dot. COVID – Instytucji Przyjmującej (Pracodawcy), Stażysty, Rodzica/Opiekuna prawnego Stażysty, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Szkołę.
Oświadczenia nie powinny mieć daty późniejszej niż data wznowienia/rozpoczęcia stażu.


Wszystkim stażystom którzy ukończyli 16 rok życia, lecz wciąż pozostają niepełnoletni realizującym staże w okresie wakacji przypominamy, iż:

· Dzienny czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin.

· Tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin.

· Tygodniowy czas pracy musi uwzględniać prawo stażysty do - 48 godzinnego, nieprzerwanego, odpoczynku - przy czym wspomniany odpoczynek musi objąć niedzielę.

· Nie można pracować w godzinach nocnych, rozumianych jako:
- 22:00-6:00.

Ponadto przypominamy, iż warunkiem odbywania/wznowienia stażu w ramach projektu „Praktyk dziś zawodowiec jutro”, w okresie obowiązywania reżimu sanitarnego (wszystkie staże rozpoczęte/wznowione od początku czerwca b.r.) jest przedłożenie 3 oświadczeń dot. COVID – Instytucji Przyjmującej (Pracodawcy), Stażysty, Rodzica/Opiekuna prawnego Stażysty, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Szkołę.
Oświadczenia nie powinny mieć daty późniejszej niż data wznowienia/rozpoczęcia stażu.
WAŻNE! Odbiór świadectw dojrzałości i egzamin poprawkowy
swiadectwoMATURALNE
Szanowni Maturzyści, 11 sierpnia o godzinie 11.00 zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych. Świadectwa będą wręczane według poniższego porządku:
Klasa 3w – sala nr 69
Klasa 3z – aula
Klasa 4c – sala nr 23
Klasa 4dk – sala nr 17
Klasa 4 i – sala nr 2
Klasa 4 st – sala 18
Informujemy jednocześnie, że egzamin poprawkowy przysługuje absolwentowi, który przystąpił do wszystkich wymaganych egzaminów w czerwcu 2020 r., żaden z nich nie został mu unieważniony i co najważniejsze - nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej. W sesji poprawkowej absolwent nie może podwyższać wyniku egzaminu dodatkowego.
Zdający, któremu przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (Dyrektor szkoły) pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.). Formularz oświadczenia do pobrania znajduje się poniżej:


OŚWIADCZENIE
O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWYM


Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września 2020 r. o godzinie 14.00.
Bezpieczne wakacje!
wakacje
Drodzy Uczniowie i Rodzice, wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. Zadbajcie o to, by tak było. A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:

PLANUJ:


Jeżeli planujesz wakacje nad wodą, zajrzyj na nasz Serwis Kąpieliskowy aktualizowany na bieżąco w sezonie kąpielowym. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące sezonu kąpielowego, bieżącej oceny i klasyfikacji wody, ale również infrastruktury obiektu dowiesz się czy na terenie są prysznice, toalety, przebieralnie, czy jest miejsce do kąpieli dla dzieci oraz czy na kąpielisku jest ratownik. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Serwisu Kąpieliskowego.
Planując podróż zagranicę sprawdź jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów szczepień.
Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Informacje na ten temat uzyskasz na stronie internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.

OBSERWUJ:

Aby uniknąć zatruć pokarmowych, zwracaj uwagę na to co jesz. Przechowuj żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymuj czystość, myj owoce i warzywa, zwracaj uwagę na datę przydatności żywności do spożycia.
Obserwuj prognozy pogody. Pamiętaj żeby dostosować swój ubiór, ale też planowane aktywności do aktualnej pogody. Ograniczaj czas spędzony w pełnym słońcu, stosuj filtry ochronne i okulary przeciwsłoneczne.
Podczas spędzania wypoczynku nad wodą upewnij się, że jest to strzeżone kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli. Czujnie obserwuj osoby kąpiące się, które są pod Twoją opieką. Powiadom ratownika o każdej sytuacji, która cię zaniepokoi.
Po każdej wycieczce dokładnie się obejrzyj i sprawdź czy nie masz kleszcza. Kleszcze mogą przenosić groźną chorobę – boreliozę. Podczas spacerów po łąkach, w parku, w lesie chroń się, zakładając np. spodnie z długimi nogawkami i koszulki z długim rękawem oraz używaj repelentów.
Idąc do klubu zawsze miej na oku swoją szklankę lub kieliszek. Uważaj na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, budzi Twoje podejrzenia – nie wahaj się, reaguj!

REAGUJ!

Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze lub martwi cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich zażywania – zadzwoń na:
bezpłatną infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 800 060 800.
Pamiętaj, że dostępny jest także: Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii – 801 199 990.
Jeśli Twoje wątpliwości budzi stan sanitarny obiektu, w którym wypoczywasz Ty lub Twoje dziecko, zwróć się do najbliższej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: www.gis.gov.pl lub bezpośrednio na stronach stacji sanitarno-epidemiologicznych.
W nieprzewidzianych i stresujących sytuacjach, nie licz na swoją pamięć. Zapisz w telefonie podstawowe numery telefonów alarmowych:
999 – Pogotowie Ratunkowe,
998 – Straż Pożarna,
997 – Policja.
986– Straż Miejska,
112 – numer alarmowy

Nie wahaj się zadzwonić po pomoc, szczególnie kiedy ktoś zachowuje się w sposób nietypowy, agresywny, jest pobudzony i swoim zachowaniem może zagrażać sobie lub innym.

Przydatne linki:
Bezpieczne wakacje
Poradnik bezpiecznego wypoczynku
Odbiór świadectw
swiadectwo
Drodzy Uczniowie, poniżej prezentujemy harmonogram odbioru świadectw:

Godzina 10.00
Klasa 1zwP (sala 3 – klasa 1zP, sala 4 – klasa 1wP)
Klasa 1wzG (aula- całość)
Klasa 1stkP (sala 58 - klasa 1tP, dz klasa 1sP, sala 59 - klasa 1kP, chł klasa 1sP)
Klasa 1stG (sala 6 - klasa 1sG, sala 7- klasa 1tG)
Klasa 1ocP (sala 11 - klasa 1cP, sala 14- klasa 1oP)
Klasa 1diG (sala 16 - klasa 1dG, sala 17 - klasa 1iG)
Klasa 1idP (sala 21 - klasa 1iP, sala 24 - klasa 1dP)
Klasa 1coG (sala 1 - klasa 1oG, sala 2 - klasa 1cG)


Godzina 11.00
Klasa 2d (sala 18 – całość)
Klasa 2co ( sala 22 - klasa 2c, sala 23 - klasa 2o)
Klasa 2ks (sala 56 – całość)
Klasa 2i (aula - całość)
Klasa 2w (sala 12 – nr 1-15, sala 13 – nr 16-30)
Klasa 3dk (sala 1 - klasa 3d, sala 2 - klasa 3k)

Godzina 13.00
Klasa 3c (sala 69 - całość)

Proszę pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, czyli o dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły, zachowaniu odstępów oraz zakrywaniu ust i nosa.
kursy dla technikum (klasy I - IV)
kursss
W drugim tygodniu lipca rozpoczynają się kursy dla technikum (klasy III- IV) uczniowie pełnoletni

Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji kursów zawodowych (koparko-ładowarka, wózek widłowy, spawacz itd.). Chętni którzy jeszcze się nie zgłaszali Proszeni są o kontakt z Panem Jarosławem Rajczakowskim poprzez dziennik elektroniczny lub na adres e-mail: jaroslaw.rajczakowski@wp.pl
ZGŁOSZENIA DO 25.05
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
egzpottw
W zakładce EGZAMIN ZAWODOWY zamieszczone zostały materiały informacyjne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. w obu Formułach, tj.
Formuła 2012: uczniowie klas 4c, 4k, 4d, 4i, 4t, 4s oraz absolwenci
Formuła 2017: uczniowie klas 3c, 3i, 3t,3d.

Materiały zawierają szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z przystąpieniem do egzaminu, wymaganych przyborów, kodowania arkusza egzaminacyjnego oraz terminu ogłoszenia wyników egzaminu.

Materiały informacyjne dla zdających sesja czerwiec-lipiec 2020.


Zwrot książek do biblioteki
uwaga
Drodzy Uczniowie, od dziś tj. 15 czerwca do końca tygodnia w godzinach od 9:00 - 15:00 zapraszamy do biblioteki w celu oddania wypożyczonych książek. Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności i bezpieczeństwa na terenie szkoły, maseczkach zakrywających nos i usta oraz dezynfekcji rąk.
MATURA
Matura
Drodzy Maturzyści, proszę byście byli w szkole koło 8.15. Pamiętajcie o tym, by się nie gromadzić, musicie zachować 1,5-metrowy odstęp od innych. Konieczne jest byście byli w maseczkach lub przyłbicach. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i kierować się do odpowiednich sal. Szatnia będzie w sali nr 18, zostawcie w niej rzeczy osobiste, ale sugerujemy, by ich w ogóle ze sobą nie zabierać do szkoły. Nie zabierajcie ze sobą ołówków, potrzebny Wam będzie tylko długopis z czarnym tuszem. Do sali egzaminacyjnej nie możecie wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, grozi to unieważnieniem egzaminu. Słowniki, kalkulatory i tablice zapewnia szkoła. W poniedziałek przed szkołą zostaną wywieszone listy zdających z numerami sal. Wiszą one także w holu. Powodzenia!!!
STAŻE I ZAJĘCIA DODATKOWE
Od 01.06.2020 r. ruszamy ze stażami dla I – IV technikum .
Możemy rozpocząć zajęcia praktyczne!!!!!

- Wszyscy uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji staży zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych (Klasy I-IV).

Udział w zajęciach praktycznych lub stażach zawodowych możliwy będzie po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów, po uzyskaniu zgody ich rodzica
lub opiekuna prawnego.

W przypadku stażu/realizacji zajęć niezbędne będzie podpisanie oświadczeń (poniżej) i dostarczenie ich do szkoły!!!!

ZAŚWIADCZENIE INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ


OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO


OŚWIADCZENIE STAŻYSTY/KI