OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
PROGRAM INTERREG:
Logo Interreg
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

TUTAJ ->str.3
TUTAJ ->str.4
Dla klas czwartych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

Dla klas drugich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
REKRUTACJA ZSZIL "GÓRNIK"
Zapraszamy.. do zobaczenia w Górniku!
----> ULOTKA 1 <----

----> ULOTKA 2 <----

----> ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 <----

----> OFERTA EDUKACYJNA DLA KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 <----

----> TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ <----

----> WYMAGANIA PUNKTOWE DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 <----INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH:

Liceum ogólnokształcące - oddział zdrowotny:

FILM
Każdy z Was może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia. Wiele ofiar wypadków umiera ponieważ świadkowie nie umieją, bądź boją się udzielić pierwszej pomocy. Dlatego nasze liceum proponuje kształcenie w klasie z elementami przygotowania medycznego, aby zapoznać młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe czynności ratownicze.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik obsługi turystycznej:

FILM
Zawód technik obsługi turystycznej przygotowuje absolwenta do pracy w branży turystycznej. Absolwent jest profesjonalistą w zakresie organizowania i realizacji imprez turystycznych, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z turystyką. Słuchacz poznając geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży, zasady organizacji targów, różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych, uczy się fachowego świadczenia usług turystycznych i profesjonalnej obsługi klienta (również w języku angielskim i języku niemieckim). Zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik elektronik:

Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie kierunek kształcenia w naszej szkole. Przeznaczony jest dla uczniów o „ścisłych umysłach”, którzy interesują się techniką cyfrową. W trakcie kształcenia na tym kierunku uczniowie zapoznają się nie tylko z podstawami elektrotechniki i elektroniki, ale i zagadnieniami z dziedziny telekomunikacji, informatyki, techniki mikroprocesorowej oraz z narzędziami programistycznymi, które umożliwiają projektowanie układów.Uczniowie tego kierunku kształcenia biorą udział w ogólnokrajowych wydarzeniach, m.in. w targach i wystawach sprzętu elektronicznego, teleinformatycznego, a także uczestniczą w „dniach otwartych” uczelni technicznych.Ukończenie kierunku Technik Elektronik gwarantuje uzyskanie odpowiedniego wykształcenia zawodowego pozwalającego na szybkie podjęcie pracy w branży EIT (Elektronika Informatyka Telekomunikacja) lub kontynuowanie nauki na inżynierskich kierunkach studiów wyższych takich jak Elektronika, Robotyka, Mechatronika, Telekomunikacja lub Informatyka

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik elektryk:

Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie i restrukturyzacją polskiej gospodarki, pojawiają się nowe zawody, a zanikają inne, które okazują się być mało użyteczne. Są również takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich należy TECHNIK ELEKTRYK. Jest to zawód szerokoprofilowy, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie niemal we wszystkich gałęziach gospodarki oraz we wszystkich zakątkach Polski i innych krajów. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk m.in. zapoznają się z zasadami montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczania maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywania pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń; lokalizacji i usuwania uszkodzenia w maszynach, urządzeniach oraz instalacjach elektrycznych.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik Informatyk:

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk. Informatyka to obecnie dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Informatyka jest dziedziną nauki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Współczesny komputer osobisty na trwale zadomowił się na biurkach inżynierów, naukowców i biznesmenów, stając się niezastąpionym narzędziem podnoszącym jakość i wydajność pracy. Coraz częściej gości on również w naszych domach, gdzie wykorzystywany jest głównie do zadań domowych i projektów, ale także do gier i komunikacji międzyludzkiej.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik ochrony środowiska:

FILM
Pod pojęciem ochrona środowiska należy rozumieć całokształt działań, mających na celu racjonalną eksploatację, utrzymanie i ewentualne odnowienie zasobów i bogactw środowiska naturalnego. To również stałe monitorowanie stopnia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody. W dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na nowoczesne rozwiązania proekologiczne, m.in. wytwarzanie energii i ciepła w systemach opartych o niekonwencjonalne źródła energii, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

FILM
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jest to nowy kierunek kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

FILM
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, użytkowania stosowanych w procesach poligraficznych, prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych. grafiki i poligrafii cyfrowej należy przygotowywanie materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać się na o graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich wykonuje min. komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

WIĘCEJ INFO ->


FILMIKI PROMUJĄCE SZKOŁĘ:


MANEKIN CHALLENGE:


DRON - SZKOŁA:


DRON - BOISKA:


ROZTAŃCZONY GÓRNIK (MAKING OF):


LIPDUB 2011: