OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
REKRUTACJA ZSZIL "GÓRNIK"
----> ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 <----

----> OFERTA EDUKACYJNA DLA KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 <----

----> TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 <----

----> WYMAGANIA PUNKTOWE DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 <----INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH:

Liceum ogólnokształcące - oddział wojskowy:

Klasa o kierunku wojskowym adresowana jest do wyselekcjonowanej grupy młodzieży o jasno sprecyzowanych celach, zamierzeniach, potrzebach, silnie zmotywowanych do działań praktycznych i nastawionych na przyjęcie dużej porcji wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z przysposobienia wojskowego.

WIĘCEJ INFO ->


Liceum ogólnokształcące - oddział zdrowotny:

Każdy z Was może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia. Wiele ofiar wypadków umiera ponieważ świadkowie nie umieją, bądź boją się udzielić pierwszej pomocy. Dlatego nasze liceum proponuje kształcenie w klasie z elementami przygotowania medycznego, aby zapoznać młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe czynności ratownicze.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik obsługi turystycznej:

Zawód technik obsługi turystycznej przygotowuje absolwenta do pracy w branży turystycznej. Absolwent jest profesjonalistą w zakresie organizowania i realizacji imprez turystycznych, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z turystyką. Słuchacz poznając geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży, zasady organizacji targów, różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych, uczy się fachowego świadczenia usług turystycznych i profesjonalnej obsługi klienta (również w języku angielskim i języku niemieckim). Zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik elektronik:

Technik elektronik to zawód atrakcyjny, przyszłościowy, dający młodemu człowiekowi możliwości zatrudnienia w wielu dziedzinach rynku pracy. Ukończenie tego kierunku i uzyskanie tytułu technika gwarantuje wykształcenie potrzebne do zatrudnienia w przedsiębiorstwach komputerowych oraz firmach wykorzystujących i eksploatujących aparaturę, urządzenia oraz sprzęt elektroniczny. Elektronika, to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która szczególnie w ostatnich latach znacząco wpłynęła na jakość i komfort życia ludzi, a urządzenia elektroniczne wykorzystywane współcześnie są w wielu sferach życia codziennego.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik elektryk:

Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie i restrukturyzacją polskiej gospodarki, pojawiają się nowe zawody, a zanikają inne, które okazują się być mało użyteczne. Są również takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich należy TECHNIK ELEKTRYK. Jest to zawód szerokoprofilowy, absolwenci mogą znaleźć zatrud-nienie niemal we wszystkich gałęziach gospodarki oraz we wszystkich zakątkach Polski i innych krajów. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk m.in. zapoznają się z zasadami montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczania maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywania pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń; lokalizacji i usuwania uszkodzenia w maszynach, urządzeniach oraz instalacjach elektrycznych.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik Informatyk:

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk. Informatyka to obecnie dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Informatyka jest dziedziną nauki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Współczesny komputer osobisty na trwale zadomowił się na biurkach inżynierów, naukowców i biznesmenów, stając się niezastąpionym narzędziem podnoszącym jakość i wydajność pracy. Coraz częściej gości on również w naszych domach, gdzie wykorzystywany jest głównie do zadań domowych i projektów, ale także do gier i komunikacji międzyludzkiej.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik ochrony środowiska:

Pod pojęciem ochrona środowiska należy rozumieć całokształt działań, mających na celu racjonalną eksploatację, utrzymanie i ewentualne odnowienie zasobów i bogactw środowiska naturalnego. To również stałe monitorowanie stopnia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody. W dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na nowoczesne rozwiązania proekologiczne, m.in. wytwarzanie energii i ciepła w systemach opartych o niekonwencjonalne źródła energii, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jest to nowy kierunek kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej.

WIĘCEJ INFO ->


Technikum - w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej do planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, użytkowania stosowanych w procesach poligraficznych, prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych. grafiki i poligrafii cyfrowej należy przygotowywanie materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać się na o graficznych oraz na budowie maszyn drukarskic wykonuje min. komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

WIĘCEJ INFO ->


FILMIKI PROMUJĄCE SZKOŁĘ:


MANEKIN CHALLENGE:


DRON - SZKOŁA:


DRON - BOISKA:


ROZTAŃCZONY GÓRNIK:


ROZTAŃCZONY GÓRNIK (MAKING OF):


LIPDUB 2011:


LIPDUB 2011 (remix):